ICOMOS bezoekt plangebied Verbinding A8-A9

NIEUWS

BEVERWIJK – Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober 2017 bracht een vertegenwoordiger van ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO, een bezoek aan het plangebied van de Verbinding A8-A9.

ICOMOS was door Gedeputeerde Staten (GS) uitgenodigd voor een locatiebezoek om met elkaar in gesprek te gaan over een acceptabele inpassing van de weg-alternatieven die het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam doorkruisen. Naast een uitgebreid veldbezoek heeft de vertegenwoordiger ook 1-op-1-gesprekken gevoerd met enkele belanghebbenden uit het gebied.

Bunker van de Stelling van Amsterdam

In mei, toen de onderzoeksresultaten van de plan-MER nog niet bekend waren, sprak ICOMOS de voorkeur uit voor het Nul-plusalternatief, maar uit de onderzoeken blijkt dat dit alternatief onvoldoende oplossing biedt voor de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblematiek. Op basis van het bezoek en de resultaten van de milieueffectrapportage brengt ICOMOS een hernieuwd advies uit. Dit advies wordt medio november verwacht.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz