Invasie van de Lasius niger 

NIEUWS

Invasie op dit moment in Beverwijk van de Zwart Bruine Wegmier, Latijnse naam: Lasius niger  Familie: Formicaide 

De zwart-bruine wegmier    Foto’s: Dirk-Jan Prins

En dat die beesten op de weg zitten, zullen wij weten ook. Doordat er op dit moment honderdduizenden, misschien wel miljoenen, zijn gaan lopen over onze wegen, weten de kouwtjes en de meeuwen van geen ophouden om de wegen en kruisingen te blokkeren voor het verkeer. Een waar feestmaaltijd weten zij tussen de kiezels van het asfalt te plukken. Hoe lang deze mieren nog blijven rondhuppelen weet niemand. Maar één ding is zeker, als er geen meeuwen meer op kruisingen het verkeer ophouden, dan mag er worden aangenomen dat de mieren weg zijn. Hetzij in de magen van de vogels of gewoon weer naar huis, moe van hun buitenspelen.

Het is één van de meest voorkomende mierensoorten over de gehele wereld. Verschillende leden van de kolonie zullen uiterlijk iets van elkaar verschillen. Werkers zijn donkerbruin-zwart en bereiken een lengte van 3-5 mm. De koninginnen zijn middenbruin en veel groter. Zij kunnen een lengte van 15 mm bereiken. De koningin wordt gekenmerkt door twee paar vleugels, de voor- en achtervleugels zitten aan elkaar vast. Zodra zij gepaard heeft verwijdert zij de vleugels. Deze dienen in de wintermaanden als voedsel.

Gedrag:

Zwarte wegmieren hebben een rolverdeling binnen hun kolonie. Elk nest heeft één koningin (monogeen).

  • De werkmieren (onvruchtbare vrouwtjes), bouwen het nest, onderhouden de larven en gaan op zoek naar voedsel.
  • De koninginnen (vruchtbare vrouwtjes) blijven voornamelijk in het nest en paren met vruchtbare mannetjes.

Voor het paren vliegen de mieren uit. Gevleugelde vruchtbare mannetjes en vrouwtjes vormen een massale vlucht. De mannetjes gaan dood na het paren, maar de vrouwtjes gooien hun vleugels af en graven zich in de grond in waar ze overwinteren.

Elke werkmier die ongewoon gedrag vertoont, wordt uit het nest verbannen of gedood. Dit soort komt wijdverbreid in Europa, Noord-Amerika, Australië en Azië voor. In het algemeen worden nesten buitenshuis gevonden; zij kunnen in de aarde zijn gebouwd, in holle bomen, onder grasland en onder straatstenen, achter een gevel en in alle lege holten van gebouwen. Naar voedsel zoekende werkmieren gaan regelmatig huizen binnen op zoek naar voedsel, bij voorkeur zoete etenswaren.

Eenmaal binnen en rond gebouwen kunnen zij verschillende soorten schade veroorzaken. Zwarte mieren houden van de zoete afscheidingen van bladluizen en zullen de luizenbevolking in bescherming nemen, waardoor zij het mogelijk maken dat de bladluizen de plant waar zij op zitten nog verder aantasten. Deze mieren kunnen structurele schade veroorzaken door het verschuiven van het zand onder een fundament. Zij kunnen oneffen plekken en zelfs gaten in een grasmat maken, doordat zij de aarde eronder verschuiven.