Jeugdhulp IJmondgemeenten

NIEUWS

Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – In het kader van de Transitie Jeugdzorg hebben de staatssecretarissen van de ministeries VW en VenJ en de voorzitters van VNG en IPO afgesproken dat de continuïteit van de zorg aan jeugdigen per 1 januari 2015 gewaarborgd moet worden in regionale transitiearrangementen voor de zogenoemde zittende cliënten van 2014. De IJmond gemeenten werken van 2015 tot 2018 in principe door met de huidige aanbieders. Hierdoor wordt de in de IJmond opgebouwde kennis en ervaring vastgehouden en de continuïteit gewaarborgd. Dit betekent dat er voor gezinnen die met jeugdzorg te maken hebben, de eerste periode weinig verandert.

In dit transitiearrangement geven de colleges van de IJmond gemeenten duidelijkheid over de manier waarop zij de continuïteit van de jeugdhulp gaan waarborgen als de nieuwe wet op de jeugdhulp op 1 januari 2015 van kracht wordt en de verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp verlegd wordt naar het gemeentelijke niveau evenals de bijbehorende geldstromen. Dit transitiearrangement en het beleidskader en de uitgangspunten waarop het is gebaseerd, zijn afgestemd met betrokken partijen zoals aanbieders van zorg en gezinnen die gebruik maken van jeugdzorg. Ook zij staan achter de inhoud van het beleidsplan en het transitiearrangement. De IJmond gemeenten bieden een duidelijk meerjarig perspectief en duidelijkheid over het ontwikkelproces dat doorlopen zal worden bij het innoveren van de jeugdhulp. Kern daarvan is dat de jeugdhulp wijk- of gebiedsgericht georganiseerd gaat worden en alle vormen van jeugdhulp in een wijk of gebied zorgvuldig op elkaar worden afgestemd, onder het motto ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. Cliënten worden daarbij betrokken en cliënttevredenheid zal een belangrijke indicator zijn voor de kwaliteit van de jeugdhulp. De veranderingen worden stap voor stap uitgevoerd. Het jaar 2014 wordt gebruikt als ‘probeer jaar’, zodat er ruimte is voor leren en bijstellen. Voor het totale veranderproces zijn de IJmond gemeenten de opdrachtgever en regisseur. Zij spannen zich in voor goede samenwerking en het bouwen aan onderling vertrouwen.


HTML Comment Box is loading comments…

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz