Klaagzang over pers en politiek

NIEUWS
fractie-cda-met-beverwijker-henk-willems-midden-14-11-2016
Henk (met hand in zak) krijgt van CDA de hand geschud

BEVERWIJK – Schijtlollig zijn haalt wel degelijk wat uit, volgens Henk Willems.

Deze conclusie kan getrokken worden nadat hij op 11 november toiletrollen bij het gemeentehuis had afgeleverd.

Het was Henk Willems wel degelijk te doen om aandacht, voor datgene wat hij als Beverwijker de politiek duidelijk wilde maken. ”Maar om de aandacht van de pers te trekken heb ik er een ludieke actie met Sint Maarten van gemaakt, want daar reageert de pers wel op”, zo vertelde Henk maandagmiddag tijdens een samenkomst met de fractie van het CDA in het gemeentehuis.

”Wij Beverwijkers krijgen allerlei kwesties via de krant (nieuwsblad De Kennemer, Dagblad Kennemerland, de Beverwijker) te horen en dan wil je er wel eens wat meer duidelijkheid voor terug hebben. Zoals die leningenportefeuille waar heel veel geld mee gemoeid is”, licht Willems toe. Hij schroomde maandagmiddag niet om ook andere onderwerpen op tafel te leggen, zoals de Breestraat en het Meerplein plus Heliomare.

De fractie van het CDA, onder aanvoering van fractievoorzitter Paul Meiland, had Henk Willems uitgenodigd om eens stevig over al deze door de inwoner van Beverwijk naar voren gebrachte kwesties te praten. Daar was Willems voor te porren, want hij wilde antwoorden en die heeft hij gekregen. De uitleg van fractievoorzitter Meiland vond hij verhelderend. Hij gaat nu een volgende stap zetten en anderen optrommelen om binnenkort in een buurthuis verder te praten over al die beslissingen die een gemeenteraad nu eenmaal moet nemen.

Tijdens het overleg met de CDA-fractie werd geopperd een spreekrecht voor burgers in te stellen, voorafgaande aan een raads- of commissievergadering. Om bewoners in de gelegenheid te stellen iets te vragen en de gemeenteraad krijgt dan de kans om daarover iets uit te leggen. ”En als de uitslag openbaar wordt gemaakt, van het onderzoek dat nu gaande is naar de leningenportefeuille, dan wil ik daar ook graag op reageren”, aldus Willems richting het CDA, dat zich bereid verklaarde ook dan uitleg te willen geven aan de vragensteller.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz