Landgoed Adrichem stap dichterbij

NIEUWS
Foto: Dirk-Jan Prins

BEVERWIJK – Gisteren heeft het college ingestemd met de uitwerking van de quickscan van Landgoed Adrichem en naar de gemeenteraad gestuurd.

Dat brengt de realisatie van het plan voor een openbaar park met sportfaciliteiten een stap dichterbij. De uitwerking van de quickscan is de afronding van de eerste fase, de zogenaamde initiatieffase van het project. De uitwerking van de quickscan naar een openbaar sportpark is tot stand gekomen na een brede consultatie van alle betrokkenen: sportverenigingen, omwonenden en stichting Stadspark Overbos.

Wethouder Haydar Erol (groen, openbare ruimte en sport) is tevreden met de uitkomst: “De uitwerking laat zien dat de realisatie haalbaar is. Daar ben ik blij om. Landgoed Adrichem wordt een prachtige toevoeging voor sportief en recreatief Beverwijk. Een verrijking voor zowel het openbaar groen in de stad als de sportfaciliteiten. Deze zomer gaan wij eerst starten met de aanleg van de kunstgrasvelden voor voetbal en hockey, zodat voorzien wordt in de behoefte aan speelruimte van BHC Overbos.”

Tegelijk met het instemmen met de uitwerking van de quickscan heeft het college vandaag de weg vrijgegeven voor het eerste deelplan: op het huidige voetbalveld 11/12 komt het 4e hockeyveld. Ter vervanging wordt nabij het clubhuis van DEM anderhalf kunstgras voetbalveld aangelegd. De voorbereiding voor de aanleg van deze kunstgrasvelden is inmiddels gestart.

De uitvoering van Landgoed Adrichem gebeurt de komende jaren in deelplannen. Per deelplan volgt een participatieronde, waarna een definitief ontwerp uitgewerkt en aangelegd wordt. De voorlopige planning gaat uit van een voltooid park in 2021.

In 2016 hebben de sportclubs het initiatief genomen om een oplossing te zoeken voor de grote behoefte van BHC Overbos aan een 4e hockeyveld. Daarbij wilden ze een toekomstperspectief voor alle sportverenigingen op het terrein. In april 2017 vond de presentatie plaats van deze toekomstvisie, die met medewerking van alle betrokken sportverenigingen, omwonenden en stichting Stadspark Overbos is opgesteld. Het college was positief over het initiatief en de gekozen oplossingsrichting in de visie en heeft opdracht gegeven om een quickscan te doen naar de ruimtelijke en financiële gevolgen. Deze quickscan resulteerde in het scenario voor Landgoed Adrichem: een openbaar park met sportfaciliteiten toegankelijk voor alle inwoners.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz