“Marktwerking”

NIEUWS

BEVERWIJK -Vanavond gaat de gemeente in gesprek met de marktkooplieden en ondernemers van het Centrum over de opstelling van de weekmarkt, straks als de Breestraat klaar is.

Proefopstelling 2015            Foto: Dirk-Jan Prins

Er zijn twee mogelijke varianten, die besproken worden. Op basis van de input en een proefopstelling in november, wordt in december een besluit genomen over de definitieve opstelling. Aanleiding voor het gesprek zijn de vele positieve reacties op de tijdelijke opstelling van de markt voor de Beverhof. Zowel bezoekers als kooplieden vinden de markt nu aantrekkelijker en gezelliger dan voorheen. Voetgangers lopen nu tussen de kramen, die naar elkaar toe gericht zijn. De afgelopen maanden is het aantal bezoekers toegenomen. De gemeente heeft deze signalen opgemerkt en heeft gezocht naar mogelijkheden om de huidige sfeer en beleving terug te laten komen in de nieuw ingerichte Breestraat. Deze inspanning heeft een nieuwe variant opgeleverd, die nu samen met de oorspronkelijke opstelling besproken wordt met alle belanghebbenden.

De huidige sfeer komt in de nieuwe variant terug door de kramen naar elkaar toe te richten en in het middendeel ruimte voor terrassen en mogelijk andere activiteiten te creëren. Deze variant wordt naast de bekende opstelling van de kramen richting de winkels gelegd.


 

Overleg over opstelling markt nieuwe Breestraat

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz