‘’Maximale prioriteit politie op aanpak jeugdbende’’

NIEUWS
Persbericht Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – ‘’Hondsbrutaal’’, zo typeert burgemeester Smit het wangedrag van de jeugdbende die actief is op de grens van Beverwijk en Heemskerk.

De raadscommissie kwam in een spoedzitting bijeen, op verzoek van VVD raadslid Heinink, om te worden bijgepraat over wat speelt en welke maatregelen worden genomen. Samenscholingsverbod ‘’Het gaat om een groep van ongeveer twintig personen, over het algemeen minderjarig.’’ Volgens de burgemeester woont een deel van de groep binnen de gemeente. Hij informeerde de commissie over de voortgang van de aanpak. Dat proces kent meerdere kanten, waaronder een juridische kant. Het opbouwen van een dossier is essentieel, vervolging is in handen van het Openbaar Ministerie. ‘’Naast het doen van onderzoek is de politie zowel zichtbaar en onzichtbaar aanwezig. Ook onze BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren, red.) worden actief ingezet en wel tot 22:00 uur, daarna neemt de politie het over.’’ Om de veiligheid in de geplaagde Pilotenbuurt te vergroten vaardigde Smit per direct een samenscholingsverbod uit. Het melden van incidenten en doen van aangiften ‘’helpt bovendien om de problematiek verder in de klauwen krijgen.’’

Er bleek waardering te zijn voor de aanpak van het probleem. Heinink (VVD) en Tabak (CDA) hadden ten aanzien van dit onderwerp al eerder schriftelijke vragen aan het college gesteld. De fractie van SamenBeverwijk wees nog op de rol van ‘’communicatie richting de inwoners, die kan sterker.’’ ‘’Het kan er echter aan bijdragen dat dit de onvrede over dit onderwerp onbedoeld vergroot,’’ zei Smit. Dit is volgens hem een lastige opgave ‘’omdat de incidenten daardoor misschien een nog grotere impact krijgen.’’ ‘’Mogelijk,’’ zei Van Popta (GroenLinks), ‘’zijn er lessen te leren in andere gemeenten als het gaat om de aanpak van soortgelijke problematiek.’’

‘’Vanuit de raad heb ik geen belemmeringen om hiertegen te kunnen optreden,’’ zei Smit in reactie op de vragen van Uiterwijk (VRIJ!). ‘’Er is voldoende capaciteit om aan de slag te kunnen.’’ Dat het tijd en inspanning zal kosten was de commissie duidelijk. Ook de aanvrager van de spoedzitting, Heinink, toonde zich tevreden over de gepleegde inzet tot nu toe en de betrokkenheid van alle partijen die zich bezighouden met dit vraagstuk.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz