Met de fiets op “pad”

NIEUWS
fietspad
Bron: IJmond bereikbaar

BEVERWIJK – Duurzame mobiliteit wordt steeds belangrijker.

Op dinsdag 28 oktober heeft IJmond bereikbaar het startschot gegeven voor een campagne fietsstimuleringsprogramma: Goed op weg met de fiets

Doordat mensen kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer, in plaats van voor de auto, werkt iedereen mee aan een betere bereikbaarheid van de IJmond. Mensen die kiezen voor deze alternatieven, zorgen ook voor een kostenbesparing op de eigen reiskosten. Fietsers houden er daarnaast ook nog eens een gezondere levensstijl op na en dragen bij aan een beter milieu. IJmond Bereikbaar gaat een duwtje in de rug geven om iedereen op de fiets te krijgen. Fietsend naar het werk, of via het openbaar vervoer wordt in de IJmond serious business.

IJmond Bereikbaar is samen met een aantal bedrijven en hun medewerkers een pilot gestart om het woon- werkverkeer met de auto te verminderen. Werkgevers krijgen een aantrekkelijk pakket maatregelen waarmee zij hun medewerkers op een makkelijke en leuke manier uit de auto en of op de fiets of in het OV krijgen. De IJmond Shuttle en een fiets-stimuleringsprogramma zijn hiervoor de instrumenten. Voor medewerkers die niet op fietsafstand wonen, biedt de shuttledienst van en naar station Beverwijk uitkomst. De pilot start op 1 november en duurt tot en met maart 2015. Hierna kunnen meerdere bedrijven in de IJmond deelnemen aan de campagne.

De bedrijven die meedoen zijn:

  • Enci
  • Patina
  • Hans Weeren
  • Hoogewerf Engineering
  • DSE Automatisering
  • De Tuinen
  • Middelkoop
  • Crown van Gelder
  • Rode Kruis ziekenhuis

Op een leuke manier uit de auto

Werknemers die binnen een afstand van 10 kilometer van het werk wonen, krijgen doorgaans geen vergoeding voor gereisde kilometers. Wanneer het bedrijf meedoet aan de pilot, krijgen de fietsers binnen het bedrijf wél een vergoeding voor gefietste kilometers. Met een eigen pas krijgen deelnemers bovendien korting op fietsdiensten en spaart men voor kortingen op producten en diensten bij aanbieders uit de regio. Jullie kunnen met een eigen fiets gelijk aan de slag. Heb jij nog geen fiets? Dan maakt IJmond Bereikbaar afspraken met de werkgever over de aanschaf van een fiets.

Fietsambassadeurs

Als jij nu al naar jouw werk fietst wordt jij niet vergeten. Sterker nog, jij bent onze ambassadeur! Ambassadeurs kunnen tot maximaal drie collega’s aanmelden, die daarna ook daadwerkelijk gaan fietsen naar het werk, om zo ook aanspraak te maken op een kilometervergoeding voor de eigen gefietste kilometers.

IJmond Shuttle

Naast fietsen, is het gebruik van het openbaar vervoer een interessant alternatief voor het woon-werkverkeer. IJmond Bereikbaar wil het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren via de IJmond Shuttle. Deze shuttlebus brengt jullie vanaf station Beverwijk direct naar het bedrijf. Deze last-mile oplossing is exclusief bedoeld voor alle medewerkers van deelnemende bedrijven en is gedurende de pilot gratis. Maar vanuit huis naar het station fietsen levert dubbel op. Want ook dan is de fiets-kilometervergoeding van kracht.

Eenvoudige registratie

Ga fietsen en krijg een vergoeding van 0,10 cent voor elke gefietste kilometers. In de winterperiode verhoogt IJmond Bereikbaar de vergoeding met 0.05 cent, om ervoor te zorgen dat het koude weer het fietsen niet ontmoedigt. De uitbetaling van deze vergoeding, maar ook de registratie van de gefietste kilometers gaan automatisch. Het enige wat jij als medewerker hoeft te doen is het aanmeldformulier te ondertekenen en in te leveren.

IJmond Bereikbaar

IJmond Bereikbaar is een samenwerkingsverband tussen het georganiseerde bedrijfsleven en de wegbeheerders van de IJmond-gemeenten, Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. Samen wordt hard gewerkt om de IJmond bereikbaar te houden, nu en in de toekomst. Een goede bereikbaarheid is immers van belang voor de economische ontwikkeling van de IJmond. Met de aanstaande ingrijpende renovatie van de Velsertunnel is het voor IJmond Bereikbaar nu meer dan anders van belang om de brug te slaan tussen overheid en het bedrijfsleven.

Rol IJmond Bereikbaar tijdens renovatie

Allereerst denkt en werkt IJmond Bereikbaar actief mee met Rijkswaterstaat gedurende de voorbereiding van de renovatie Velsertunnel. Via diverse overleggen brengt IJmond Bereikbaar standpunten in vanuit zowel het bedrijfsleven als de vier IJmondgemeenten. Via het stichtingsbestuur, bestaande uit een vertegenwoordiging van OV IJmond en Tata Steel en de stuurgroep wegbeheerders, de wethouders verkeer van de vier IJmondgemeenten, wordt gewerkt aan een maatregelpakket dat de maatregelen uit het Bereikbaarheidsplan van Rijkswaterstaat versterkt.

Klaar voor renovatie Velsertunnel

Hoewel de werkzaamheden pas in 2016 gepland staan, is het van groot belang voor de reizigers in en naar de IJmond om op tijd na te denken over alternatieven. Fietsen en openbaar vervoer met na-transport naar de bedrijfslocatie zijn de beste alternatieven. Op deze manier blijft er genoeg ruimte op de weg voor het economisch belangrijke verkeer. De pilot van IJmond Bereikbaar sluit hier naadloos op aan.

Doorstroming zorgt voor verbetering leefklimaat

Bij het gebruik maken van wegen in de IJmond, rijdt iedereen het liefst door. IJmond Bereikbaar wil dit ook. In de IJmond is er sprake van een duidelijke problematiek op het gebied van luchtkwaliteit, met name uitstoot van fijnstof door (auto)verkeer, industrie en scheepvaart. Een problematiek die op lange termijn een negatief effect kan hebben op de economische ontwikkeling en vitaliteit van de IJmond. Doorstroming van verkeer zorgt voor minder uitstoot van verkeer. Om deze doorstroming te bevorderen, werkt IJmond actief aan mobiliteitsmanagement gericht op woon-werkverkeer en goederenvervoer.


Widget is loading comments…


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz