Natuurorganisaties informeren mountainbikers

NIEUWS

WIJK AAN ZEE – Mountainbiken in de natuur is lekker en sportief.

crossen door het duin
Ook Wijk aan Zee zal meer controle krijgen

Vanwege de kwetsbare natuur en de veiligheid voor mederecreanten zijn hier wel regels voor. De komende weken informeren Noord-Hollandse natuur- en recreatieorganisaties en de provincie mountainbikers over deze regels en er wordt meer gecontroleerd. Noord-Hollandse natuur- en recreatieorganisaties bundelen hun krachten om mountainbikers voor te lichten over de regels bij fietsen in de natuur. Met een provincie-brede aanpak bevorderen zij de naleving van de regels en maken zij mountainbikers bewust van de mogelijke ongewenste invloed ervan op de natuur en mederecreanten, zoals verstoring van dieren of overlast en onveilige situaties bij mederecreanten. De komende weken controleren handhavers vaker. Mountainbikers die zich niet aan de voorschriften houden riskeren een bekeuring.

Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Goois Natuurreservaat, PWN en Recreatie Noord-Holland hebben vorig jaar afgesproken meer te gaan samenwerken op gebied van handhaving. De provincie Noord-Holland ondersteunt hen daarbij. Met een gezamenlijke aanpak kunnen de organisaties hun capaciteit goed inzetten en eenduidig optreden. De samenwerking rondom mountainbiken in de natuur is onderdeel van een pilot. De ervaring wordt gebruikt om de handhavings-samenwerking te versterken.

Wetgeving

De provincie houdt toezicht op de naleving van wetten die de natuur beschermen zoals de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet. De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van ‘Natura 2000 gebieden’. Grote delen van de gebieden die Noord-Hollandse natuurorganisaties beheren zijn Natura 2000-gebied. Activiteiten in of rond deze gebieden mogen de natuur niet schaden. De provincie kijkt naar het belang van de natuur en dat van recreanten. Het gaat om de bescherming van natuur én om het gebruik en de beleving.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz