Neem deel aan discussie met raad

NIEUWS

Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – Op donderdagavond 10 oktober 2013 om 19:30 uur starten de raadsleden een discussie over de toeristenbelasting. Belanghebbenden en belangstellenden bij dit onderwerp worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de discussie.

De gemeenteraad is van plan om in november de verordening toeristenbelasting 2014 vast te stellen. Het college van B&W heeft de gemeenteraad voorgesteld om een forfaitaire heffing te introduceren voor de vaste standplaatsen, seizoenplaatsen, vast standplaatsen voor niet recreatief gebruik en seizoenplaatsen voor strandhuisjes op het Noordzeestrand. Daarnaast blijft het mogelijk toeristenbelasting te betalen op basis van het aantal overnachtingen per persoon. Het tarief blijft daarvoor € 1,15 en voor hotels, hostels en pensions € 1,85. Indien jullie aanwezig wilt zijn op 10 oktober en mee wilt doen met de discussie, worden jullie verzocht jou aan te melden via e-mail: griffie@beverwijk.nl.

Het voorstel van het college kunnen jullie hier downloaden.


HTML Comment Box is loading comments…

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz