Nest torenvalken bij Tata Steel

TATA STEEL


IJMUIDEN – Op het kantoorgebouw van de Research and Development afdeling, van Tata Steel in IJmuiden, broedt een paar torenvalken.

Zij hebben hun nest gebouwd in een pijp bovenop het gebouw. Deze pijp is niet meer in gebruik. Belangstellenden kunnen vanaf vandaag, via de website van Tata Steel, zien hoe het gaat met de jonge vogels in het nest. Ook de oeverzwaluwkolonie op het terrein van het staalbedrijf is nog steeds live te volgen.

In een wegberm vlakbij de fabriek voor verpakkingsstaal op het terrein van Tata Steel is vorige week een bijzondere ontdekking gedaan. Er staan op deze plek tussen twee wegen en een spoorlijn maar liefst honderden exemplaren in bloei van drie verschillende orchideeënsoorten: hondskruid, moeraswespenorchis en rietorchis. Dit is mede te danken aan het aanpassen van het maaibeheer van de vele wegbermen op het terrein. Er wordt waar mogelijk later gemaaid, zodat de vele plantensoorten op de site meer kansen krijgen. Samen met natuurbeheerder PWN werkt Tata Steel aan het vergroten van de soortenrijkdom op het terrein en in de aangrenzende natuurgebieden.

De jonge torenvalken en de oeverzwaluwen zijn te volgen via een webcam