Nieuwe fiets- en wandelmogelijkheden Beverwijk

NIEUWS

Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – De provincie NH en gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Zaanstad zetten zich in voor meer recreatie-mogelijkheden. Zij willen onder andere het doodlopende fietspad in De Buitenlanden bij Beverwijk doortrekken naar het noorden. Ook wordt geïnvesteerd in de realisatie van een fiets- en wandelpad ten westen van sportpark de Omzoom in Zaanstad. De paden worden grotendeels gefinancierd met een provinciale bijdrage van € 1,3 miljoen.

Ook willen de overheden in De Buitenlanden een extra wandelpad aanleggen en zorgen voor een betere parkeer- en informatievoorziening voor recreanten bij Fort Veldhuis bij Heemskerk. Daarnaast willen zij agrariërs stimuleren om nieuwe paden over hun boerenland te realiseren. Er komt daarom geld beschikbaar om overstapjes te realiseren en routebordjes aan te brengen. Om meer bekendheid te geven aan de recreatiemogelijkheden, investeren de overheden ook in de promotie van het gebied. Hierbij worden agrariërs en recreatieve ondernemers betrokken.

De € 1,3 miljoen van de provincie is dit voorjaar beschikbaar gesteld voor het versterken van de recreatiemogelijkheden in het gebied. Door de realisatie van nieuwe fiets- en wandelpaden kunnen bewoners en bezoekers meer genieten van het open polderlandschap. Ongeveer de helft van het bedrag is al eerder verdeeld. Hierbij is onder meer geld beschikbaar gesteld voor diverse andere fiets- en wandelpaden in het gebied. Op 7 november hebben de betrokken bestuurders het resterende bedrag verdeeld. In de bijlage staat het complete overzicht van projecten waar de overheden de € 1,3 miljoen aan willen besteden.

Ook de andere overheden investeren in dit gebied. Zo legt Heemskerk een fly-over over de A9 aan, investeert Beverwijk flink in het Aagtenpark en Zaanstad in de aanleg van extra wandel- en fietspaden rondom het nieuwe sportpark De Omzoom. Deze laatste investering wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een Europese subsidie. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier legt in De Buitenlanden een baggerdepot aan en draagt bij aan de verbetering van de waterhuishouding bij sportpark de Omzoom.

De overheden willen in De Buitenlanden naast de nieuwe wandel- en fietspaden ook graag een recreatieboerderij realiseren. Om deze plannen te verwezenlijken zijn diverse vrijwillige grondruilingen nodig. Naar verwachting is rond de zomer volgend jaar duidelijk of de ruilingen en daarmee alle geplande projecten kunnen doorgaan.

Informatiebijeenkomsten

Als bekend is hoe de plannen kunnen worden uitgevoerd, wordt een informatiebijeenkomst in Beverwijk georganiseerd. Wanneer er in Zaanstad informatiebijeenkomsten over de inrichting en uitvoering van het Sportpark De Omzoom worden georganiseerd, zal er vanzelfsprekend ook aandacht zijn voor de realisatie van de fiets- en wandelpaden. Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer en de gemeente Zaanstad gaan de plannen uitvoeren. Het Recreatieschap is voor het merendeel van de projecten eindbeheerder.

Meer informatie staat ook op de projectsite ‘recreatie tussen Beverwijk en Zaanstad’: www.noord.holland.nl/recreatiebz.

 

HTML Comment Box is loading comments…

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz