Nieuwe regeling

NIEUWS
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – Nieuwe regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben vaak extra zorgkosten door hun aandoening. De meeste mensen kregen daarvoor een compensatie via de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten(Wtcg) en de regeling Compensatie Eigen Risico (CER). De tegemoetkoming werd uitgekeerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

De overheid heeft de Wtcg en CER afgeschaft, omdat met deze regelingen niet altijd bij de juiste mensen terecht kwam. Zo waren er mensen die een tegemoetkoming kregen terwijl zij geen extra zorgkosten hadden. En omgekeerd waren er ook chronisch zieken en gehandicapten met extra zorgkosten die hiervoor geen tegemoetkoming kregen.

De nieuwe regeling

Vanaf 1 januari 2016 kunnen mensen hiervoor weer bij de gemeente terecht voor een vervangende regeling. De nieuwe regeling is inkomensafhankelijk. De inkomens grens zal eind november 2015 worden bepaald door de gemeenteraad. Begin januari 2016 zal in de krant meer informatie over de regeling komen. Vanaf dat moment is het mogelijk een aanvraag in te dienen. Indien van toepassing met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz