Nieuwe trekkenwand

NIEUWS
Kennemertheater
Kennemertheater

BEVERWIJK – De gemeenteraad heeft besluiten genomen over de trekkenwand van het Kennemer theater. 

Een nieuwe trekkenwand voor het Kennemer theater kwam er. Bijna allen partijen in de raad waren voorstander hiervan. Alleen Democraten Beverwijk pleitte voor een noodreparatie in plaats van een nieuwe wand. Gemeentebelangen Beverwijk greep de vervanging van de trekkenwand aan om ook de vervanging van de theaterstoelen uit te voeren. De partij diende een motie in waarin het college werd opgedragen om met de directie van het Kennemer Theater in gesprek te gaan over de realisatie van een stoelenplan. Wethouder Van Weel gaf aan in gesprek te zijn met de directie, maar dat de gemeente niet over de benodigde drie ton beschikt. Er dient dus naar andere mogelijkheden gekeken te worden om dit te financieren. Na deze toezegging trok Gemeentebelangen de motie weer in.

Hierna volgde een gezamenlijke motie van de VVD en Gemeentenbelangen om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van nieuwbouw voor het Kennemer theater in het Stationsgebied/Ankies Hoeve en dit te betrekken bij de integrale karakterschets van het Stationsgebied. Deze motie haalde het niet. De gemeenteraad besloot vervolgens om het benodigde krediet van € 846.800 voor een nieuwe trekkenwand te verstrekken.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz