Nieuws over afsluiting Alkmaarseweg

NIEUWS

RIOOLBUIS006

BEVERWIJK – Half januari 2014 zijn werkzaamheden begonnen voor de herinrichting van de Alkmaarseweg ten noorden van de Plesmanweg. Tijdens dit werk is de Alkmaarseweg tussen de Plesmanweg en de Maerten van Heemskerckstraat, vooral het doorgaand verkeer zowel auto’s als brom-/fietsers, afgesloten.

Belangrijk onderdeel van de herinrichting van de Alkmaarseweg is de vervanging van het oude riool door een gescheiden rioolstelsel. Dit wil zeggen dat er naast een vuilwaterriool ook een hemelwaterriool wordt aangelegd.

Conform het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2011 worden de Alkmaarseweg en de Rijksstraatweg ter hoogte van de Maerten van Heemskerckstraat heringericht tot een erf-toegangsweg. De maximumsnelheid wordt 30 km per uur en verkeer van rechts heeft voorrang. Zowel fietsers als auto’s gaan gebruik maken van de rijbaan. Het asfalt wordt vervangen door klinkers en aan beide zijkanten van de rijbaan komen opvallende rode klinkers om duidelijk te maken dat het een fiets-sterroute is. Om de verkeersveiligheid te waarborgen en de snelheid te beperken, worden de kruispunten voorzien van busvriendelijke verkeersdrempels en drempelmarkering. Bus- en vrachtverkeer mogen er niet meer komen met uitzondering van lijnbus 167.

Deel van het project is een aantal verkeersmaatregelen in de omgeving van de Alkmaarseweg. Het betreft: de inrichting voor twee richtingsverkeer van het fietspad aan de zuidzijde van de Plesmanweg op het gedeelte tussen de Alkmaarseweg en de Wijk aan Duinerweg.

Het plaatsen van verkeerslichten met wachttijdvoorspellers op de fietspaden aan de Plesmanweg bij de Alkmaarseweg. Aanleg van een semirotonde ter hoogte van de Wijk aan Duinerweg. Verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km per uur in Westertuinen om een mogelijke sluiproute (o.a. langs het zwembad) te voorkomen. De herinrichting van de Alkmaarseweg, fietspaden langs de Plesmanweg en de andere verkeersmaatregelen zijn mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de provincie Noord-Holland.

Tijdens de werkzaamheden zijn maatregelen genomen om het verkeer te ‘dwingen’ gebruik te maken van de hoofdwegen omleidingsroutes. Om te voorkomen dat het verkeer, dat over de Alkmaarseweg reed (ca. 8.500 auto’s per werkdag), de woonstraten parallel aan de Alkmaarseweg als sluiproute gaat nemen. Deze smalle straatjes onder andere langs het zwembad en basisschool De Lunetten zijn niet geschikt om zoveel extra verkeer te verwerken en vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is het ook ongewenst. Om te voorkomen dat nieuwe routes via woonstraten worden ‘ontdekt’, die ook na voltooiing van de Alkmaarseweg gebruikt worden.

Op de gemeentegrens tussen Heemskerk en Beverwijk zijn voor doorgaand autoverkeer afsluitingen aangebracht: in de wijk Westertuinen in het Bastion en de Laan der Mensenrechten en in de wijk Meerestein in de Van Balkomstraat en Kingsford Smithstraat. Gevolg is wel dat de bewoners hun woningen tijdelijk via één ingang van de wijk kunnen bereiken. Zodra de Alkmaarseweg weer open is voor verkeer, worden de afsluitingen verwijderd.

De werkzaamheden vinden in 3 fasen plaats. In de 1e fase pakt de aannemer het stuk vanaf de Plesmanweg tot huisnummer 462 aan. Begin maart 2014 start de 2e fase: het volgende deel van de Alkmaarseweg tot vlak voor de Maerten van Heemskerckstraat. In de 3e fase wordt de kruising Alkmaarseweg/Maerten van Heemskerckstraat heringericht. In deze fase is de Maerten van Heemskerckstraat ook in zijn geheel afgesloten.

Naar verwachting is het gehele project, dat in opdracht van de gemeente Beverwijk wordt uitgevoerd, eind april 2014 gereed. Daarna wordt in opdracht van de gemeente Heemskerk een uitritconstructie bij de rotonde met de Binnenduinrandweg aangelegd, en wordt op de Rijksstraatweg een adviessnelheid van 30 km per uur ingesteld. Dit is naar verwachting in mei 2014 afgerond.

Bron: Gemeente Beverwijk


Widget is loading comments…

 

 

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz