Ontwerp-vergunningen windparken vastgesteld

NIEUWS
Foto: Dirk-Jan Prins

WIJK AAN ZEE – Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp-vergunningen en de ontwerp-verklaringen van geen bedenkingen (VVGB) vastgesteld voor de windparken Ferrum en Spuisluis in Velsen. 

De stukken liggen van 23 maart t/m 4 mei 2017 ter inzage.  

Beide windparken vallen onder de zes herstructureringsprojecten voor Wind op land waarvan de provincie heeft besloten dat zij door kunnen naar de vergunningprocedure. De windparken dragen bij aan de provinciale taakstelling voor Wind op land. In 2020 moet in Noord-Holland 685,5 Megawatt opgesteld vermogen van windenergie op land worden gerealiseerd.

Windpark Ferrum             

Het gaat om de bouw en exploitatie van drie windturbines, drie kraanopstelplaatsen en één inkoopstation gelegen aan de Reyndersweg op het terrein van Tata Steel. Het type windturbine is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het gaat om windmolens met een maximale tiphoogte van 125 m, een maximale ashoogte van 80 m en een maximale rotordiameter van 90 m.

Windpark Spuisluis                                                                                                       

Het project bestaat uit de bouw van zes windturbines met kraanopstelplaatsen, bijbehorende bouwwerken en aanpassingen aan de wegen. Het project is gelegen op de landtong bij de Spuisluis en op de landtong ‘Velserkom’, parallel aan het Noordzeekanaal en gedeeltelijk aan de Noordersluisweg in de gemeente Velsen. De te bouwen windturbines hebben een ashoogte tussen de 117 en 120 meter en een rotordiameter tussen 114 en 117 meter.

Ter visie                                                                                                                               

Omdat er afgeweken wordt van een door de gemeente vastgesteld bestemmingsplan, is een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) nodig. De ontwerp-beschikkingen, de aanvragen en de bijbehorende stukken liggen van 23 maart 2017 tot en met 4 mei 2017 ter inzage bij:

·        Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 Haarlem. Afspreken met dhr Lunshof, tel: 023-5143331

·        Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk;

·        Klantenservice van het stadhuis van Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden;

·        Centraal Publieksbureau van de gemeente Beverwijk, Stationsplein 48 te Beverwijk;

·        Bibliotheek IJmond Noord, Kerkplein 5 te Beverwijk;

·        Bibliotheek IJmond Noord, Maerten van Heemskerckplein 3 te Heemskerk

Informatiemarkten op 11 en 13 april

Op 11 april vindt er een informatiemarkt plaats voor omwonenden en andere belangstellenden voor het Windpark Spuisluis. Locatie: Telstar Stadion, Minister van Houtenlaan 123, Velsen Zuid. Tijd: 19.00-20.30 uur.

Op 13 april is er een inloopavond voor omwonenden en andere belangstellenden voor het Windpark Ferrum. Locatie: Strandhotel Het Hoge Duin, Rijckert Aertszweg 50, 1949 BD Wijk aan Zee. Tijd: 19.00-20.30 uur.

Definitieve vergunning                                                             

Na verwerking van de binnengekomen zienswijzen en de opmerkingen uit de Statencommissie RWW wordt voor beide projecten de definitieve VVGB voorgelegd aan Provinciale Staten. Na instemming van Provinciale Staten kunnen Gedeputeerde Staten de vergunningen definitief verlenen.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz