Oogverblindend?

COLUMN

Hoe zou jij het vinden als er 30 jaar lang aan jouw armen en benen getrokken wordt en keer op keer uit jouw ogen de lenzen eruit gepeuterd zouden worden? Er rest een rolstoel. Zonder armen, benen en nog blind ook.

l_Cynops_orientalis
I Cynops Orientalis ofwel de Vuursalamander

Toch kan dit allemaal. Zonder langdurige schade. Helaas niet bij de mens. Eenmaal verloren, altijd kwijt. Het lukt bij de watersalamander. Dit diertje laat zich niet zo snel kennen. Ondertussen weet natuurlijk iedereen dat de staart weer aangroeit bij een salamander zodra het diertje deze, om wat voor reden dan ook, verloren is. Zelfs de pootjes groeien weer aan als daar iets mee mocht gebeuren. Om het maar niet te hebben over weefsel en de organen van de salamander. Want ook deze zijn in staat weer in prima staat terug te keren. Je zou bijna zeggen dat dit diertje zo wel 200 jaar kan worden of nog ouder. Dat is weer net niet zo. Vijf en twintig jaar is wel het hoogst haalbare. Hoewel, de salamander waar aan gepeuterd werd, gemiddeld 5 tot 7 jaar ouder werd dan de gemiddelde salamander.

Zei ik net prima? Ja inderdaad! Want even bestond de angst dat het back-up pootje of staartje niet van dezelfde kwaliteit zou zijn als het originele. Maar nee hoor! Het zijn ledematen die geen kwaliteitsverlies kennen. Waar de wetenschappers heel zeker in zijn, is de zeer goede kwaliteit bij terugkeer van de ooglens van dit diertje.

Want watersalamanders regenereren hun lens door hun iriscellen om te zetten in lenscellen. Zestien jaar lang hebben wetenschappers bij een groep Vuurbuik-salamanders voor het raam van hun herbarium zitten loeren hoe de beestjes in staat zijn om dit allemaal maar te presteren. Wetenschappers noemen het overigens “observeren”. Elk diertje is in die periode achttien keer zijn ooglens kwijtgeraakt. Keer op keer werd de lens eruit gepeuterd door wetenschappers. Wat blijkt? De lens groeide gewoon weer aan en het diertje kon weer prima zien. Ondanks dat de diertjes jaren ouder waren geworden dan in de natuur. Ook toen was de kwaliteit nog steeds prima. Wonderbaarlijk niet?

Nu willen wetenschappers begrijpen hoe dit allemaal in zijn werk gaat. Ook zijn zij bezig te onderzoeken hoe beschadigd weefsel bij mensen weer omgezet kan worden in gezond weefsel.

Op deze wijze is het in de toekomst misschien mogelijk om de ogen van de mens perfect te houden. Zouden wij inderdaad straks daartoe in staat zijn? Geleerd van een vuursalamander?

Dit zou een mooie opsteker zijn en een aanval op het verouderingsproces van de mens!

2010a
Dirk-Jan Prins


Widget is loading comments…


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz