Opruimen stormschade

NIEUWS

BEVERWIJK – De ongewoon hevige storm die afgelopen zaterdag over West-Nederland raasde, heeft ook in Beverwijk en Wijk aan Zee veel schade aan bomen aangericht.

WIJK AAN DUINERWEG
Bron: Gemeente Beverwijk               Foto: Dirk-Jan Prins

In totaal zijn er ca. 50 bomen omgewaaid. Gelukkig hebben zich geen persoonlijke ongevallen voorgedaan. De gemeente heeft samen met de brandweer bomen en takken die de doorgang van het verkeer belemmerden of voor gevaarlijke situaties zorgden, zo snel mogelijk in het weekend verwijderd. De opruimwerkzaamheden duren nog tot eind volgende week.

Alle medewerkers van het team openbare ruimte van de gemeente en drie ingehuurde aannemers zijn met maximale inzet bezig met het opruimen van de door de storm veroorzaakte schade. De opruimwerkzaamheden betreffen inspectie van de schade, het verwijderen van omgewaaide bomen en losse takken, en het schoonvegen van wegen, fiets- en voetpaden. Het normale onderhoud aan het groen is even stilgelegd om al het personeel in te kunnen zetten bij de opruimwerkzaamheden.

Kaalslag in Hendrik Burgerstraat

In de Hendrik Burgerstraat zijn in één keer alle bomen omgegaan. De storm heeft 12 bomen (acacia’s) doen omvallen en de gemeente heeft twee bomen, die dreigden om te vallen, omgehaald. Vanwege deze enorme kaalslag heeft de gemeente besloten al in het komende plantseizoen dat op 1 oktober a.s. begint, in overleg met de bewoners een aanvang te maken met het vervangen van de bomen. Voor de vervanging van de andere omgewaaide bomen zal het college op termijn in overleg met de raad budget zoeken in de begroting. Bij de opruimwerkzaamheden ligt de prioriteit bij straatbomen. De gemeente heeft een eerste inspectie van schade aan bomen in de parken gedaan. De gemeente waarschuwt voor de mogelijkheid van vallende takken in de parken.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz