Overlast door grafiethoudend stof in Wijk aan Zee

NIEUWS TATA STEEL

IJMUIDEN – Vanmorgen heeft Tata Steel een SMS-bericht verstuurd aan de geabonneerden, omdat er vannacht bij de slakverwerking bij Harsco helaas grafiethoudend stof is vrijgekomen.

Een grafietuitstoot van 15 februari                          Foto: Dirk-Jan Prins

Uit onderzoek ter plaatse blijkt dat er inderdaad grafiethoudend stof in Wijk aan Zee terecht is gekomen. Er is bij Tata Steel inmiddels ook een aantal meldingen binnengekomen uit Wijk aan Zee over glinsterende stofdeeltjes op auto’s en huizen.

Tata Steel betreurt de overlast en is een schoonmaakoperatie gestart. Bewoners kunnen zich hiervoor aanmelden door het klachtenformulier in te vullen via https://www.tatasteel.nl/Overlast melden.

Wilt u per SMS op de hoogte worden gebracht als zich onverhoopt een grafietuitstoot voordoet die mogelijk overlast veroorzaakt in Wijk aan Zee? Dan kunt u zich daar via deze link voor aanmelden.

Tata Steel spant zich in om de overlast door grafiethoudend stof te verminderen en neemt daartoe een aantal maatregelen. Vanaf april 2020 zal de verwerking van grafiethoudend slak plaatsvinden in een fabriekshal bij Harsco, waarmee deze vorm van overlast opgelost zal zijn.

Tata Steel heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied op de hoogte gebracht.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz