Persverklaring detailhandelsbeleid

NIEUWS


BEVERWIJK – Onlangs heeft de gemeenteraad het detailhandelsbeleid aangenomen.

Het beleid heeft veel reacties opgeleverd van onder andere ondernemers aan het college, aan raadsleden en op social media. De fracties van de gemeenteraad zijn van mening dat het wenselijk is om het detailhandelsbeleid op een aantal punten te verduidelijken, aan te passen en/of te wijzigen.

De raadsfracties hebben een brief opgesteld (zie bijlage) met daarin het verzoek aan het college om opnieuw in gesprek te gaan met de ondernemers en de gemeenteraad en met een vernieuwd voorstel te komen voor het detailhandelsbeleid. Doel van de fracties is en blijft om te komen tot een reële en gedragen visie die ondernemers de ruimte geeft om te ondernemen in een aantrekkelijke winkelstad, nu en in de toekomst.

De fracties willen de brief in de raadscommissie na het zomerreces bespreken. Voor geïnteresseerden is dit de brief over het detailhandelsbeleid


 

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz