Plan Binnenduin door naar raad

NIEUWS
Bron: Gem Beverwijk   Foto: Dirk-Jan Prins

BEVERWIJK – Verkeershinder, fietspaden, vijvers en parkeerplaatsen: een veelheid aan onderwerpen passeerde de revue bij het behandelen van het raadsvoorstel over Binnenduin.

De raad neemt het voorstel op 1 november 2018 verder in behandeling.

De ontwikkeling van Binnenduin kent een relatief lange geschiedenis. Al sinds de jaren ’90 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied. Inmiddels zijn diverse studies en verkenningen verricht en vertaald in onder andere een stedenbouwkundig ontwerp en een bestemmingsplan. De plannen zijn ambitieus, een hoogwaardige uitstraling van de gebouwen staat centraal. Verder is Binnenduin verdeeld in drie velden: het Noordelijk Veld, Middenveld en Zuidelijk Veld – waarbij het momenteel gaat om de laatste twee.

Een goed gevulde tribune en een hoog aantal insprekers voorafgaand aan de bespreking zette de toon. Insprekers gaven aan dat de plannen voor het gebied mooi zijn en tegelijkertijd uitten zij hun zorgen over de verkeersveiligheid, toenemende verkeersdruk en de rust rondom scholen waar kinderen dagelijks les krijgen. Gezien de hoge opkomst en de zorgen en verhalen die insprekers deelden, sprak Van Luijn (Samen Beverwijk) zijn verbazing uit over de “gebrekkige communicatie en planning naar de inwoners.” Een belangrijk aandachtspunt, gaf hij aan.

Het gevoel dat Binnenduin er straks goed uit komt te zien leefde eveneens breed onder de fracties. Steunfractielid Van Zutphen (Gemeentebelangen) gaf aan “een mooie nieuwe wijk te zien, met ruimte voor gewone huizen en niet alleen villa’s.” Echter bleek de Laan van Blois een steeds terugkerend onderwerp: de verkeersveiligheid zou in het in het geding zijn op deze laan. Hierover werden diverse zorgen geuit. Dorenbos (PvdA) riep het college met klem op hier de komende periode extra veel aandacht voor te hebben “en te werken aan de rafelranden die het plan nog heeft.”
Portefeuillehouder Van den Berg erkende de problematiek op de Laan van Blois. “Mogelijk moeten wij daar op een ander moment nog eens goed over spreken, vandaag gaat het over Binnenduin.” Ook heeft zij toegezegd nog in gesprek te gaan met de Montessorischool. Op 1 november 2018 vindt verdere behandeling van het voorstel plaats tijdens de raadsvergadering.


Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz