Programma Gezonde Leefomgeving

NIEUWS
Lucht meetinstrumenten     Foto: Dirk-Jan Prins

De provincie Noord-Holland trekt voor het Programma Gezonde Leefomgeving in totaal € 13,2 miljoen uit.

2,5 miljoen wordt gereserveerd voor gezondheidsonderzoeken tussen 2020 en 2023, bijvoorbeeld naar gezondheidseffecten van bepaalde schadelijke stoffen. Daarnaast is er € 2,5 miljoen gereserveerd voor de monitoring van de omgevingskwaliteit.

Het project Hollandse Luchten, waarbij inwoners de luchtkwaliteit meten, is hier een voorbeeld van. Verder is er € 700.000 beschikbaar voor onvoorziene en actuele ontwikkelingen. Het grootste deel, € 7,5 miljoen, komt vanaf dit najaar beschikbaar voor initiatieven van derden. Het kan daarbij gaan om een bijdrage aan extra maatregelen die een bedrijf neemt om overlast voor de omgeving te verminderen. Of om een bijdrage aan de inhuur van experts die gemeenten helpen ruimtelijke plannen te maken die een gezonde leefstijl als uitgangspunt hebben. De provincie publiceert de voorwaarden voor deze regeling dit najaar.

Programma Gezonde Leefomgeving


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz