Provincie investeert €196 miljoen in biodiversiteit

NIEUWS

De provincie Noord-Holland investeert veel in haar natuur om de biodiversiteit te versterken.

Foto: Dirk-Jan Prins

Denk aan het ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden, betere omstandigheden voor weidevogels en nieuwe fiets- en wandelpaden. In 2019-2023 investeert de provincie ruim 196 miljoen euro in 71 natuurprojecten en 9 subsidieregelingen. Dit staat in het Programma Natuurontwikkeling (PNO) 2019-2023. Dit is een meerjarig uitvoeringsprogramma met concrete maatregelen om Noord-Holland groen, aantrekkelijk en toegankelijk te houden.

Gedeputeerde Adnan Tekin: “Wij investeren veel geld en energie in onze natuurgebieden, gelukkig zien wij daar ook de resultaten van terug. Vorig jaar is bijvoorbeeld natuurbrug Zeepoort in Bloemendaal opgeleverd, waardoor de duinen met elkaar in verbinding komen en er meer ruimte voor planten en dieren is ontstaan. Dat is hard nodig want uit de onlangs verschenen Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 blijkt dat Nederland veel doelen op het gebied van duurzaamheid, natuur en water niet haalt en dat bedreigde plant- en diersoorten het in Nederland nog steeds niet goed doen. Alles draait om ons ecosysteem en daarom blijven wij ons inzetten om de natuurkwaliteit te verbeteren voor mens en dier. Dit kunnen wij niet alleen en daarom is onze samenwerking met natuurbeheerders, vrijwilligers en gemeenten zo belangrijk en hard nodig.”

De ooievaar vangt een slangetje in de polders bij Assendelft                             Foto: Dirk-Jan Prins

De biodiversiteit staat overal in de wereld onder druk, ook in Noord-Holland. Door verstedelijking en de aanleg van wegen raken de natuurgebieden versnipperd en is er een gebrek aan geschikte leefgebieden voor dier- en plantensoorten. De provincie doet er alles aan om de biodiversiteit te versterken door o.a. het aanleggen van natuurverbindingen, natuurcompensatie en andere beschermingsmaatregelen.

Druk aan het lepelen                 Foto: Dirk-Jan Prins

 

Lepelaar net klaar van het lepelen over de bodem.                 Foto: Dirk-Jan Prins

Veel diersoorten zoals de slechtvalk, lepelaar, ooievaar, raaf, otter, boommarter en eekhoorn zijn in Noord-Holland teruggekeerd of hun populatie groeit weer. Daarom blijft de provincie Noord-Holland investeren in NNN, Natura2000, Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), verbindend groen, natuurcompensatie en recreatieve verbindingen.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz