Provincie vraagt Noord-Hollanders online te reageren op stikstofaanpak

NIEUWS

NOORD-HOLLAND – De provincie Noord-Holland heeft besloten om voorlopig online verder te gaan met de gebiedsgerichte aanpak stikstof vanaf maandag 18 mei 

Foto: Dirk-Jan Prins

Vanwege de coronamaatregelen van het Rijk is het momenteel niet mogelijk om grote fysieke informatiebijeenkomsten te organiseren.

Vanaf maandag 18 mei staat op de website noord-holland.nl/stikstofaanpak alle informatie over de Noord-Hollandse stikstofaanpak. De provincie vraagt inwoners, ondernemers en werkenden ideeën aan te dragen of vragen te stellen.

Op de website is per stikstofgevoelig natuurgebied te lezen hoe het met de natuur gaat en wat de provincie doet om de natuur te herstellen. De komende tijd worden de pagina’s uitgebreid met aanvullende informatie. Ideeën aanleveren of vragen stellen kan tot en met 31 mei 2020.

De zogeheten ‘stikstofgevoelige’ natuurgebieden waar de provincie met betrokkenen aan de slag gaat zijn, Duinen Den Helder – Callantsoog, Duinen en Lage Land Texel, Eilandspolder, Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske, Kennemerland-Zuid, Naardermeer, Noordhollands Duinreservaat, Oostelijke Vechtplassen, Polder Westzaan, Schoorlse Duinen, Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder en Zwanenwater & Pettemerduinen.

“Ik was het allerliefst persoonlijk in gesprek gegaan met de betrokkenen per gebied over de stikstofaanpak”, vertelt gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap). “Helaas kan dat voorlopig niet. Als provincie willen en kunnen wij de deze uitdaging niet alleen aangaan. Daarom hoop ik dat betrokkenen via deze manier ideeën aandragen en hun vragen stellen.”

Om ervoor te zorgen dat de verschillende soorten planten en dieren in de 12 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden kunnen blijven groeien en leven, moet de provincie de stikstofneerslag in die gebieden beperken. Maar ook het vinden van ruimte voor onder andere woningbouw is een belangrijk doel voor de gebiedsgerichte aanpak. Ieder gebied is anders, waardoor één algemene aanpak niet effectief is. Dit is de reden dat ervoor gekozen is om per gebied te bekijken welke activiteiten stikstof uitstoten en hoe de stikstofneerslag aan te pakken.

Daarnaast werkt de provincie ook samen met het Rijk aan maatregelen om de stikstofneerslag te verminderen. Dit moet ervoor zorgen dat ook economische activiteiten in de provincie weer door kunnen gaan. Denk aan landbouw, woningbouw en energietransitie.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz