Reactie college op berichtgeving OZB

NIEUWS

Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – Op dinsdag 26 november 2013 heeft de Vereniging Eigen Huis (VEH) een persbericht uitgestuurd waarin de percentages Onroerende Zaakbelasting (OZB) van 109 gemeenten met elkaar vergeleken worden. Beverwijk wordt hierin genoemd als gemeente met de grootste daling van het OZB percentage (-5,8%).

Het college van de gemeente Beverwijk heeft kennis genomen van de positieve uitkomsten van het onderzoek naar de OZB belasting door Vereniging Eigen Huis in diverse media, die overeenkomstig de rekenmethode van VEH uitkomt op een daling van 5,8% OZB belasting in Beverwijk. Naar aanleiding van de berichtgeving heeft de gemeente Beverwijk geconstateerd dat de VEH voor haar berekening andere gegevens heeft gebruikt. De door haar gemelde daling in het OZB percentage is gebaseerd op een vergelijking van de gemiddelde WOZ waarde van de woningen in 2013 en 2014. Hierbij gebruikt de VEH een ander aantal objecten voor het belastingjaar 2013.

Het college wil dan ook benadrukken dat de positieve uitkomsten van het onderzoek van VEH evenwel niet betekenen dat veel huishoudens in Beverwijk in 2014 een lagere OZB aanslag zullen ontvangen. Wij verwijzen hierbij naar de informatie uit het raadsvoorstel, dat op 19 december 2013 in de gemeenteraad behandeld wordt.

Het college is zeer content met de constatering dat de gemiddelde woonlasten in de gemeente Beverwijk met € 675,64 aanzienlijk lager liggen dan het landelijk gemiddelde berekend door Vereniging Eigen Huis: € 715,00. College en raad hebben deze raadsperiode ingestoken op het zo beperkt mogelijk houden van de lasten voor de burgers en dat blijkt succesvol te zijn.HTML Comment Box is loading comments…

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz