RKZ Keurmerk voor ‘Senioren vriendelijkheid’

NIEUWS

rode_kruis_ziekenhuis

BEVERWIJK – Palliatieve zorg wordt door oudere patiënt als heel goed beschouwd. Senioren die het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk bezoeken, zijn tevreden over de zorg die het ziekenhuis aan hen verleent. Dat blijkt uit het officiële keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis dat het RKZ heeft ontvangen. In totaal krijgen 45 ziekenhuizen (1/3 van alle ziekenhuizen) vandaag het keurmerk. Grote tevredenheid is er vooral over de inzet van het geriatrieteam en de palliatieve zorg. “Wij zijn bijzonder verheugd en zien het keurmerk als een belangrijke erkenning voor onze inspanningen om de zorg voor de oudere, vaak kwetsbare patiënt goed te organiseren,” aldus Hilje Wind, geriater in het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ).

Het keurmerk is een nieuw initiatief van seniorenbonden Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM en is voor ziekenhuizen in Nederland die optimaal zijn ingericht op senioren. Voorafgaand aan de uitreiking zijn alle 135 ziekenhuizen in Nederland gescreend op seniorvriendelijkheid. Volgens de organisatie toont onderzoek helaas aan dat 30 tot 60% van de oudere ziekenhuispatiënten er op achteruit gaan, in plaats van vooruit.

Het ziekenhuis scoort hoog (100 procent) op aspecten als ‘beschikbaarheid en inzet van het geriatrieteam en het beleid voor begeleiding in de laatste levensfase’. Ouderen zijn tevreden over de ‘bewegwijzering en oriëntatie’ (96procent) en ook over specifieke poliklinische en klinische maatregelen voor opname van kwetsbare ouderen met complexe problematiek (91%). Aspecten als ‘de inrichting’ (55 procent) en ‘de coördinatie van zorg’ (58 procent) behoeven nog verbetering.

Volgens de seniorenbonden heeft ten minste 85 procent van mensen van 85 jaar en ouder meer dan twee chronische aandoeningen. Zij menen dat de focus meer gericht zou moeten zijn op kwaliteit van leven. “Vraag wat de oudere zelf wil en bespreek samen hoe de gezondheidszorg daar aan kan bijdragen. Goede begeleiding in de laatste levensfase is ook een belangrijk punt. En niet alleen het screenen op, maar ook het actief aanpakken van risicofactoren zoals ondervoeding, vallen en een delirium moeten ervoor zorgen dat het functieverlies als gevolg van een opname beperkt blijft”.

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz