Samenwerking Wronki met Beverwijk definitief verleden tijd

NIEUWS

Wronki

BEVERWIJK – Met het zenden van een brief, is de samenwerking tussen de Poolse stad Wronki en Beverwijk definitief voorbij. Voor degene die hierin geïnteresseerd zijn, de brief staat hieronder afgebeeld.

==============================================================

*Z006A2C7441* documentnummer zaaknummer Beverwijk,

UIT-13-04008 Z-13-08862 8 juli 2013

afdeling team

Concernstaf Communicatie

behandeld door uw kenmerk/uw brief van verzonden

M. Hoencamp

onderwerp

Opzegging Samenwerkingsovereenkomst Wronki

Geachte heer Wieczór,

Allereerst hechten wij eraan u te laten weten, dat de voltallige gemeenteraad en ons college respect en waardering hebben voor de goedwillende burgers en vrijwilligers zowel in Wronki als in Beverwijk, die zich in het kader van de samenwerking tussen beide steden gedurende vele jaren hebben ingezet.

Echter, naar aanleiding van de bijeenkomst met de partnersteden die begin mei in uw stad is gehouden, zijn in de lokale media in Beverwijk berichten gepubliceerd van Beverwijkers die hierbij aanwezig waren. In de berichtgeving werd de afwezigheid van leden van het Beverwijkse gemeentebestuur en in het bijzonder de burgemeester, gehekeld, waarbij wethouders als persoon op denigrerende wijze zijn afgeschilderd.

Wederom werd in de berichtgeving de suggestie gewekt, dat de gemeente Beverwijk een stedenband heeft met Wronki. Ontstemd over deze berichten en de opnieuw oplaaiende discussie over de stedenband, heeft de gemeenteraad van Beverwijk het wenselijk geacht in de raadsvergadering van 20 juni 2013 onderstaande motie aan te nemen:  “De raad van de gemeente Beverwijk, in vergadering bijeen op 20 juni 2013, wetende:

• dat de gemeente Beverwijk in 1999 een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met het gemeentebestuur van Wronki;

overwegende:

• dat door de Stichting stedenband Beverwijk-Wronki, regelmatig de indruk wordt gewekt dat Beverwijk wel een stedenband onderhoudt met het gemeentebestuur van Wronki ;

• dat daardoor, zowel bij de inwoners en het bestuur van Wronki en van Beverwijk onnodig verkeerde verwachtingen worden gewekt;

• stedenbanden, gezien de veranderde politieke situatie in Europa, nog maar beperkte betekenis hebben;

spreekt uit:

• dat de gemeente Beverwijk geen stedenband heeft gehad en ook niet heeft met Wronki;

• het college op te dragen het gemeentebestuur van Wronki en de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki van de inhoud van deze motie op de hoogte te stellen;

• het college op te dragen de samenwerkingsovereenkomst met Wronki op te zeggen.

En gaat over tot de orde van de dag.”

In opdracht van de gemeenteraad laten wij u daarom weten, dat ons college van B&W de, door burgemeester Magda Berndsen in augustus 2000 getekende, samenwerkingsovereenkomst bij deze opzegt. Wij achten het dan ook niet correct, dat het wapen of het logo van de gemeente Beverwijk wordt gebruikt op de websites twintowns.wronki.pl, wronki.nl, beverwijk.wronki.nl en beverwijk-wronki.hyves.nl en verzoeken deze te verwijderen.

Met vriendelijke groeten,

burgemeester en wethouders van Beverwijk,

de gemeentesecretaris, de burgemeester

mw. mr. A.L. Schölvinck J.F.C. van Leeuwen

Bijlage(n): Schriftelijke weergave van de discussie van de gemeenteraad van Beverwijk over de stedenband met Wronki in de raadsvergadering op 20 juni 2013.

– Een afschrift van de brief sturen wij aan de Poolse Ambassade in Den Haag.


HTML Comment Box is loading comments…

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz