Schriftelijke vragen fractie SamenBeverwijk, gemeente Beverwijk

NIEUWS

Geacht College van B&W,

De gemeente Beverwijk, Pré Wonen en Woonopmaat willen de komende tien jaar samen tijd en geld vrijmaken voor het verbeteren van de woningen en de leefomgeving in de Kuenenpleinbuurt. Om de buurt te laten bloeien

tot:

– Een diverse wijk met een goede woningmix van gerenoveerde en nieuwe woningen; eengezinswoningen en appartementen. Sociale huur en vrije sector.
– Een prettige en groene wijk met een fijne openbare ruimte met aandacht voor groen in de wijk;
– Een duurzame wijk.

Een van de eerste locaties die ontwikkelt gaat worden is de locatie van de voormalige school De Wilgenroos. Woonopmaat en stichting Odion onderzoeken of zij hier 33 wooneenheden kunnen bouwen. In het nieuwe gebouw van drie woonlagen komen zorgappartementen voor (jonge) mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Daarnaast ruimtes voor het begeleidend personeel en per verdieping een huiskamer. De voordeur is straks aan de Laan van Kanaän.

SamenBeverwijk is zeer content met het feit dat de Kunnenpleinbuurt wordt verbeterd en er ruimte ontstaat voor meer woningen voor verschillende doelgroepen. Daarbij zijn wij zeer te spreken over het feit dat de buurt wordt gevraagd om input alvorens het plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en gerealiseerd. Met de bouw is het noodzakelijk dat een flink aantal kastanjebomen wordt gekapt, zie onderstaande foto.

In het kader van de beoogde bomenkap heeft SamenBeverwijk de onderstaande Artikel 41-vragen aan het college van B&W.

1. Hoeveel kastanjebomen dienen er gekapt te worden om de locatie van de voormalige school De Wilgenroos geschikt te kunnen maken voor de realisatie van 33 wooneenheden?

2. Op welke manier beoogt het college van B&W de kap van deze kastanjebomen te compenseren? De bomen hebben flinke kronen. Compensatie van één-op-één met kleine stekjes is daarom niet wenselijk.

3. In hoeverre is er binnen de planvorming nog ruimte om een ontwikkeling tot stand te brengen waarbij de kastanjebomen op het perceel worden gespaard?

4. In hoeverre staat het college van B&W ervoor open om, indien nodig, de kastanjebomen op de bovenstaande foto niet te kappen, maar te verplaatsen naar geschikte plekken in de buurt? Zo ja, voor hoeveel bomen is het college van B&W hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz