Spelregels voor een gezellige Feestweek

NIEUWS

Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – Straat- en gevelverkoop van eten, drinken en andere waren is alleen toegestaan met een vergunning voor de feestweek. Ook het maken van (versterkte) muziek, het plaatsen van een podium, tent, terras, tappunt, parasol, overkapping buiten, mag alleen met een vergunning voor de feestweek.

Vanwege de veiligheid is het verboden zonder een vergunning voor de feestweek een parasol, biertap, koelkast, sta-tafel of iets dergelijks op of aan de openbare weg neer te zetten. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor meegebrachte hoeveelheden drank in een vuilcontainer of een koelkast. In verband met de veiligheid is het iedereen verboden om dranken in glazen verpakking mee te nemen naar het feestweek terrein.

Ondernemers mogen alleen alcoholische dranken verkopen wanneer zij daarvoor een ontheffing hebben van de Drank- en Horecawet. Ook dan mogen zijn alleen zwakalcoholische dranken verkopen (wijn en bier). Vanwege de veiligheid moeten zij dit in plastic bekers schenken die niet versplinteren.

Sluitingstijden: In verband met de feestweek en de kermis heeft de burgemeester van de gemeente Beverwijk op 8 juli 2013 besloten om sluitingstijden vast te stellen voor alle horecabedrijven die zijn gelegen binnen het gebied waarin de feestweek en de kermis worden gehouden. De horecaondernemers in het gebied zijn per brief geïnformeerd.

De sluitingstijden zijn als volgt vastgesteld: Woensdagnacht 7 augustus 2013 tot en met zondagnacht 11 augustus 2013 worden alle buitenactiviteiten, alsmede het buiten een inrichting schenken van dranken, gestaakt om 1:00 uur. Woensdagnacht 7 augustus 2013 en donderdagnacht 8 augustus 2013 beëindiging van alle binnenactiviteiten en sluiting van horeca om 2:00 uur. Vrijdagnacht 9 augustus 2013 en zaterdagnacht 10 augustus 2013 beëindiging van alle binnenactiviteiten en sluiting van horeca om 3:00 uur. Zondagnacht 11 augustus 2013 beëindiging van alle binnenactiviteiten en sluiting van horeca en 1:00 uur.

Sluitingstijden: Er wordt toegezien dat de sluitingstijden, zoals deze zijn vermeld, worden nageleefd.

Veiligheid: Horeca-exploitanten treffen in verband met de veiligheid voor bezoekers in en rond de inrichting maatregelen, waaronder het aanstellen van een portier. Gebleken is dat aanwezigheid van een portier preventief werkt. Door tijdige signalering kunnen zij overlast en onveilige situaties voorkomen. De portier moet in het bezit zijn van een door het Ministerie van Justitie afgegeven certificaat en moet voldoen aan de eisen uit de ‘Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus’. Bovendien moeten zij zijn aangemeld bij de politie. Het aanstellen van een niet gecertificeerde portier is strafbaar.

Extra controles: Net als voorgaande jaren zullen de politie en de gemeente tijdens de feestweek aan een aantal onderwerpen extra aandacht besteden. De gemeente Beverwijk heeft extra toezichthouders aangesteld. Zij letten, in samenwerking met de politie, erop dat de spelregels worden nageleefd.

Illegale kansspelen: Even als in voorgaande jaren zullen de politie en de gemeente tijdens de feestweek extra controleren en handhaven op illegale kansspelen. Het is namelijk gebleken dat in en bij enkele horecagelegenheden illegale gokspelletjes werden georganiseerd. De gokspelletjes zijn illegaal. Er wordt veel crimineel geld mee verdiend. De ervaring leert dat de gokspelletjes regelmatig aanleiding zijn voor conflicten die de openbare orde verstoren. Een horecaondernemer die gelegenheid biedt tot het houden van illegale kansspelen riskeert sluiting van zijn horeca-inrichting. De aanbieders krijgen bij constatering een boete.

Drankverkoop aan jongeren: Op 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. De voornaamste reden voor de wijziging van de Drank- en Horecawet is om jongeren te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol. De gemeente Beverwijk wil daaraan een bijdrage leveren. Daarom zal tijdens de feestweek en de kermis extra worden opgelet dat er geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt jongeren onder de zestien jaar, en dat sterke drank alleen verkocht wordt aan personen van achttien jaar of ouder.

Bestuursdwang: Wanneer bezoekers en ondernemers zich niet aan de bovenstaande spelregels houden, kan de gemeente bestuursdwang toepassen. Dat kan in de vorm van een last onder dwangsom, of inbeslagname van de goederen. In het uiterste geval kan zelfs worden besloten om een horeca-inrichting te doen sluiten. Bestuursdwang kan worden opgelegd door de politie en door bevoegde ambtenaren van de gemeente Beverwijk. De hoogte van de last onder dwangsom is € 500,– per 30 minuten dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 5.000,–

De politie zal tijdens de feestweek tevens optreden tegen te jonge alcoholgebruikers. We hopen dat het niet nodig is om over te gaan tot het nemen van handhavende maatregelen en dat de feestweek feestelijk verloopt.

Aanvullende beslissingen op aanvragen evenementenvergunningen: Button Club – Vergunning voor plaatsen van een tweetal partytenten op het trottoir voor de horecagelegenheid (UIT-13-03777 – verzonden op 9 juli 2013).

De Apres-ski – Vergunning voor het plaatsen en in gebruik nemen van een overkapping, een podium en een tweetal tappunten. Tevens vergunning voor het voorbrengen van mechanische muziek en levende muziek. Alle activiteiten in de Meerstraat ter hoogte van huisnummers 44 tot en met 48, van woensdag 7 augustus 2013 tot en met zondag 11 augustus 2013 (UIT-13-04307 – verzonden 2 augustus 2013).


HTML Comment Box is loading comments…

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz