Sportmonitor op de mat!

NIEUWS
SportMonitor
Bron: gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – De gemeente Beverwijk vindt sport en bewegen zeer belangrijk.

Zij zet zich graag in om inwoners te laten genieten van sport. Voor een toekomstbestendig sportbeleid is het voor de gemeente van belang om ook informatie van de inwoners te krijgen. Daarom heeft de gemeente onderzoeksbureau Ne9en Advies gevraagd een breed sportonderzoek te doen. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld rondom sport en bewegen. Het gaat hierbij onder meer om sportgedrag, belemmeringen die mensen ervaren om te sporten en bekendheid van het sportaanbod.

Deze vragenlijst valt vanaf dinsdag 24 februari bij 4000 willekeurig gekozen inwoners van de gemeente op de mat. Om zoveel mogelijk respons te krijgen wil de gemeente ook andere belangstellenden de kans geven hun mening over het sportbeleid van de gemeente te geven. Iedereen vanaf 12 jaar kan deze vragenlijst invullen. De vragenlijst is hier digitaal beschikbaar. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten, maar is enorm waardevol voor de gemeente en het toekomstige sportbeleid. Jij kunt de vragenlijst tot 9 maart 2015 invullen. Onder de deelnemers worden 25 bioscoopbonnen voor 2 personen verloot.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz