Staalslakken voor Broekpolder

NIEUWS
hoogovenslak
Staalslak van Hoogovens

BEVERWIJK – De bewoners van Broekpolder hebben een brief ontvangen dat het Aagtenpark opgehoogd gaat worden met staalslakken.

Gemeentebelangen Beverwijk heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.

1. Is het college bekend met de circulaire van Staatssecretaris Van Geel?

2: Is het college zich bewust van de risico’s die het gebruik van staalslakken met zich meebrengt?

3: Welke maatregelen worden getroffen om elk risico op schade voor het milieu uit te sluiten?

4:  Het aanbrengen van staalslakken vraagt specialistische kennis. Hoe gaat men dit doen?

5: Staalslakken leveren stof op en moeten daarom nat worden verwerkt. Hoe gaat het transport over de weg dan?

6: Gaan bewoners hinder ondervinden?

7: Welke verantwoordelijkheid neemt het college als er toch milieuschade optreedt?
Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz