Staking Openbaar Vervoer

NIEUWS

Wethouder Bram Diepstraten was gisteren, namens het college van B&W van de gemeente Velsen, nog steeds met de bonden in gesprek over het voorkomen van de staking op 28 mei a.s. De bonden hebben aangegeven vandaag, zaterdag 25e mei uiterlijk 10.00 uur, een definitief antwoord te geven op het verzoek van Velsen om de veerpont te laten varen tijdens deze staking.

Foto: Dirk-Jan Prins

Uiteraard heeft het college begrip voor de  acties en staken is een recht dat niemand ontzegd kan worden. Toch wil het college zich inzetten om staking te voorkomen, omdat het gaat om grote groepen inwoners van Velsen en heel veel omliggende gemeenten, die hiervan aanzienlijke hinder ondervinden.

Vooruitlopend daarop heeft het college van Velsen besloten, bij het doorgaan van de staking, aanstaande maandag (27/5) aan de rechter te vragen de argumenten van de gemeente te wegen, met als inzet de pont te laten varen.

Het college motiveert deze stap als volgt: In Velsen is sprake van een bijzondere verkeerssituatie, waarbij vervoer over de sluizen op dit moment onmogelijk is. Vervoer per veerpont is dan voor een grote groep inwoners essentieel belang. Daarom vreest het college voor maatschappelijk ontwrichting als de veerpont wordt betrokken bij de staking.

 

BESLUIT Geen uitzondering voor Veerpont tijdens OV staking

Vanmorgen is het bericht van de bonden gekomen dat zij de argumenten hebben gewogen, maar daar geen consequenties aan verbinden. Dit betekent dat een algehele staking van het openbaar vervoer. Onze veerpont is daar onderdeel van.

Kort geding gaat door

Gisteren is al door het college van B&W Velsen besloten dat bij dit scenario, de gemeente een kort geding aanspant tegen de bonden. Niet alleen in het belang van de inwoners van Velsen maar in het belang van alle inwoners van de IJmond. Dit kort geding dient in de ochtend van maandag 27 mei bij de rechtbank in Haarlem.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz

1 thought on “Staking Openbaar Vervoer

Comments are closed.