Stichting Leefomgeving Schiphol

NIEUWS

Stichting Leefomgeving Schiphol blijft kwaliteit leef- en woonsituatie verbeteren, want veel mensen in de Schipholregio kunnen geluidoverlast ervaren. Zij kunnen daarvoor terecht bij de Stichting Leefomgeving Schiphol. Deze stichting heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving in de Schipholregio.

Stichting Leefomgeving Schiphol blijft kwaliteit leef- en woonsituatie verbeteren

Omwonenden hebben in de periode van 1 november 2016 tot 1 januari 2019 81 aanvragen ingediend. Het merendeel vroeg om geluidsisolerende maatregelen. 43 aanvragen zijn toegekend en 29 aanvragen zijn afgewezen. Belangrijkste criteria voor aanvragers is dat zij binnen de geluidshinderzone wonen (de zogenaamde 20 ke contour).

3 programma’s

In 2016 is gestart met de tweede tranche. Hiervoor hebben de provincie, het Rijk en Schiphol Group elk € 10 miljoen beschikbaar gesteld. De Stichting Leefomgeving Schiphol voert 3 programma’s uit:

  1. Programma Individuele maatregelen: situaties van bewoners van een feitelijk onleefbare dan wel onwerkbare situatie.
  2. Programma herstel Vortex-schade: herstel van schade aan daken van huizen door wind-turbulentie van overvliegende vliegtuigen.
  3. Programma Gebiedsgerichte projecten: omgevingsprojecten die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in een bepaald gebied. Het gaat om zowel grote ruimtelijke projecten als projecten en activiteiten in het kader van sociale cohesie.

Stichting Leefomgeving Schiphol

Stichting Leefomgeving Schiphol is een leefbaarheidsfonds dat in 2008 is opgericht en wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland, Schiphol en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze partijen hebben voor de eerste tranche (2010-2016) ieder €10 miljoen gedoneerd. Voor de tweede tranche (2016-2021) zullen de partijen weer ieder €10 miljoen in de stichting stoppen.

Het stellen van vragen of melden van een probleemsituatie kan vanaf 1 november via de gemeente, bewonersvertegenwoordiger of rechtstreeks via de website van Stichting Leefomgeving Schiphol.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz