Stuurgroep tegen toevoegen tunnelvariant

NIEUWS

De leden van de stuurgroep Verbinding A8-A9 (bestuurders van de gemeenten, Vervoersregio en Rijkswaterstaat) zijn unaniem tegen het toevoegen van de tunnelvariant voor het Nul-plusalternatief.


Alternatievenkaart
Naar het nul-plusalternatief (paars), het Heemskerkalternatief (blauw) en het Golfbaanalternatief (oranje) wordt nader onderzoek gedaan. De andere alternatieven (grijs) worden niet verder onderzocht.

Dit is vrijdag 24 maart tijdens het stuurgroepoverleg kenbaar gemaakt aan de voorzitter van de stuurgroep, gedeputeerde Elisabeth Post. Het onderwerp stond op de agenda vanwege het voornemen van Gedeputeerde Staten (GS) om de tunnelvariant toe te voegen aan de planstudie. Gedeputeerde Post gaat met de uitspraak van de stuurgroep terug naar GS en Provinciale Staten.

Op 10 maart maakten GS bekend voornemens te zijn een tunnelvariant toe te voegen aan de planstudie Verbinding A8-A9. Dit naar aanleiding van behandeling in de Statencommissie Mobiliteit en Financiën van 2 maart.

Onderzoeken van effecten

Voor het verbeteren van de route tussen de A8 en de A9 worden, naast het Nul-plusalternatief, nog 2 alternatieven onderzocht: het Heemskerk- en het Golfbaanalternatief. Voor deze 3 alternatieven wordt momenteel onderzocht wat de effecten zijn op het verkeer, het milieu, de economie en de landbouw. Al deze onderzoeken vormen met elkaar de Milieu Effect Rapportage (MER). De stuurgroep wil eerst de uitkomsten van de MER afwachten, voordat zij een besluit voorbereidt over het vervolg van de planstudie.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz