Subsidie Aanjaagregeling

NIEUWS
GEMEENTEHUIS
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – Het college heeft de subsidie voor de eerste tranche 2015 van de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat toegekend.

In totaal zijn 14 initiatieven positief beoordeeld voor een bedrag van €120.000. Voor de tweede tranche is nog €60.000 beschikbaar. Voorstellen hiervoor moeten vóór 1 juni 2015 worden ingediend.

De gemeenteraad heeft in 2014 voor het eerst een bedrag van € 180.000,– beschikbaar gesteld om het ondernemersklimaat in Beverwijk en Wijk aan Zee te verbeteren. Het succes van en enthousiasme over deze regeling heeft ertoe geleid voor 2015 eenzelfde bedrag beschikbaar te stellen. Ondernemers kunnen in het kader van de aanjaagregeling een financiële bijdrage aanvragen om publieksgerichte activiteiten te organiseren. Dat kunnen evenementen, acties en promotieactiviteiten zijn, maar ook keurmerken of cursussen. Belangrijkste criterium is dat de activiteiten niet een individuele ondernemer bevoordelen, maar een gehele branche of een compleet gebied ten goede komen. In de eerste tranche van 2015, waarvoor een bedrag van maximaal €120.000 beschikbaar is, hebben 12 partijen 28 subsidieaanvragen ingediend voor een totaalbedrag van €418.484

De aanvragen zijn beoordeeld door een adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. De commissie heeft in zijn afweging een aantal uitgangspunten meegenomen, zoals het publieksbereik, de omvang van de financieringsbehoefte en het draagvlak onder de ondernemers in een gebied. Er is ook gekeken of de verschillende gebieden en branches in de gemeente evenveel profiteren. De uiteindelijke beslissing over de toekenning is aan het college van burgemeester en wethouders.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz