Tata in beweging

NIEUWS

IJMUIDEN – Milieubewust ondernemen staat al jarenlang hoog in het vaandel bij Tata Steel.

zonnepanelen
80.000 panelen bij Tata Steel

Niet alleen door een zo duurzaam mogelijke staalproductie, maar ook door bij te dragen aan de opwekking van hernieuwbare energie, bijvoorbeeld door de plaatsing van 80.000 zonnepanelen op daken van Tata Steel. In navolging van het overheidsbeleid en de bijdrage die Noord-Holland dient te leveren aan de landelijke duurzame energie-doelstellingen onderzoekt Tata Steel momenteel de mogelijkheden voor het plaatsen van een aantal windturbines op het bedrijfsterrein. Dit project wordt ondernomen in samenwerking met windontwikkelaars Infinergy en Royal Haskoning DHV.

Overleg en afstemming met de omgeving en nadenken over de mogelijkheden voor participatie vinden wij belangrijk. Tata Steel wil dit graag doen door enerzijds met georganiseerde stakeholders in overleg te gaan en anderzijds omwonenden in de gelegenheid te stellen informatie over het mogelijke project te verkrijgen en hun mening daarover te uiten. Jouw organisatie wil Tata Steel graag specifiek uitnodigen in het Dudokhuis van Tata Steel op 19 april tussen 14 en 16.30 uur om te informeren over het project en om eventuele ideeën en voorstellen te verkrijgen. Voor omwonenden wordt in de avond van 19 april een inloopavond georganiseerd in hotel Het Hoge Duin tussen 1800 en 21.00.

Graag verneemt Tata Steel of jullie aanwezig zijn, of dat één van de medewerkers de bijeenkomst zal bijwonen. De agenda wordt binnenkort rondgestuurd, maar tijdens het overleg komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde: Uitleg over het project en de ruimtelijke afweging die daarbij gemaakt is, de mogelijke milieueffecten en de  mogelijkheden voor participatie.

Vragen? Neem dan contact op met Donald Voskuil op Nr: 06-53715728 of via zijn MAIL of via MAIL met Marlies Koutstaal U.K. of met Erik Zigterman op 06-51566268 of op zijn MAIL.


 Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz