Tata “spoort” het verleden aan.

COLUMN

trein

Binnenkort is het zover. De Pelgrimstocht naar Mekka.

De Hadj vindt altijd plaats in het begin van de twaalfde maand van de moslimkalender. Deze tocht is al ongeveer 1400 jaar een traditie. Iedere volwassen islam aanhanger moet één keer bij leven, deze van oorsprong voettocht, doorstaan. Het moet wel financieel en lichamelijk haalbaar zijn. Dit is geen vraag maar een verplichting. De jaarlijkse Hadj brengt de islam aanhanger naar de plaats waar Mohammed de islam heeft gepredikt. Mohammeds ‘afscheidsbedevaart’ in zijn sterfjaar werd het voorbeeld voor het huidige hadj-ritueel. De relatie met de persoon van Mohammed is voor de moslim een belangrijk aspect van de Hadj. Dit blijkt onder meer uit het bezoek dat veel pelgrims na afloop brengen aan het graf van Mohammed in Medina. Onmiddellijk na aankomst in Mekka wordt een bezoek aan de Ka’bah gebracht, waar omheen het plein van de grote moskee ligt. Beginnend bij de zwarte steen die in de oosthoek van de Ka’bah is ingemetseld en die de pelgrim kust of aanraakt. Vervolgens gaat de pelgrim rechtsom en maakt tegen de wijzers van de klok in een zevenvoudige omgang rond de Ka’bah.

Het laatste onderdeel van de ceremonie is het offerfeest dat tegelijkertijd ook in de rest van de islamitische wereld plaatsvindt. Dit jaar valt het offerfeest op 15 oktober. Dit ritueel komt voort uit het Bijbelse verhaal over Abraham. Abrahams geloof en onvoorwaardelijk vertrouwen in God (Jahweh) werd beproefd door God zelf. Hij moest zijn zoon Isaäk offeren op een door God aangewezen plaats. Abraham voelde geen twijfel. Vlak voordat hij zijn zoon Isaäk zou doden werd dit verhinderd door God. Abraham mocht niets meer ondernemen naar Isaäk. Abraham keek op en zag een ram. Het dier was met zijn horens verstrikt geraakt in een struik. De ram werd geofferd door Abraham in plaats van zijn zoon. De echte zoon van Abraham en Sara was Isaäk. In de islamitische verhalen heeft God (Allah) aan Abraham de opdracht gegeven om zijn zoon Ismaël te offeren. Maar dat was niet de zoon van Abraham en Sara. Ismaël is de zoon van Abraham en Hagar. Hagar was de Egyptische slavin van Sara. Abraham was min of meer gepikeerd dat hij met Sara geen kinderen kon krijgen. En dit terwijl God nog zo had laten weten dat dit wel zou gebeuren. Hierop werd door Sara de beslissing genomen dat Abraham bij Hagar een kind moest maken. Dit werd Ismaël. Later kregen Abraham en Sara als nog een kind. Dit werd Isaäk. Goed beschouwd waren het halfbroers van elkaar. Hoe dan ook, de joden voeren hun afstamming terug op Abraham via de lijn van Isaäk, de Arabieren via Ismaël.

In Mekka betekent deze offersrite jaarlijks de dood van tienduizenden dieren. Gelukkig komt het vlees grotendeels terecht bij mensen die het voedsel goed kunnen gebruiken. Al tijdens het offerfeest maakt een grote opluchting zich meester van de ruim twee miljoen pelgrims. Ze zijn nu hadji moslims die de tocht naar Mekka hebben afgelegd. Trots en tevreden keren zij terug naar huis.

Vanaf 2015 zal deze reis van en naar Mekka op een geheel andere wijze plaatsvinden. De moderne tijd is ook hier doorgedrongen. Een Hoge Snelheid Lijn (HSL) tussen de twee heilige steden Mekka en Medina, zal de pelgrim met een snelheid van 320 km op de plaats van bestemming komen. Een stuk spoor van ongeveer 444 km dwars door de woestijn. In 2009 zijn de voorbereidingen hiervoor al begonnen. Een order van enorme omvang die Tata binnen heeft gehaald, aldus de eigenaar van Tata in IJmuiden. 60.000 ton staal zal in de Engelse Tata fabriek worden klaargemaakt om vervolgens in Noord-Frankrijk tot raildelen van elk een lengte van 25 meter gesmeed te worden. De rails moeten extreme weersomstandigheden aan kunnen. Omdat het spoor dwars door de woestijn gaat, krijgt het Tata staal enorme uiteenlopende temperaturen te verduren. Vrieskoude in de nacht en overdag boven de vijftig graden. Verder zijn er zandstormen, overstromingen en duinverschuivingen. Deze rails zal dit allemaal moeten doorstaan. Is het misschien een idee dat Tata deze rails ook aan Prorail gaat aanbieden?

Twaalf miljard gaat deze spoorverbinding in totaal kosten. Moet je voorstellen dat heel Nederland pijn heeft bij een bezuiniging van 6 miljard. Alleen deze ene spoorverbinding al gaat maar liefst 12 miljard kosten. Het is de bedoeling dat de spoorlijn eind 2014 of begin 2015 in gebruik is. Dan zullen er naar verwachting ruim 160.000 mensen per dag, voornamelijk pelgrims, met een snelheid van 320 kilometer per uur vervoerd worden. Behalve in Mekka en Medina zal de lijn ook een halte krijgen in de havenstad Jeddah en in de nog in aanbouw zijnde plaats Koning Abdullahstad. De afstand tussen de steden Mekka en Medina is ongeveer 338 km. Waar de andere 106 km spoor voor bedoeld is, krijgen wij vast nog wel eens te horen van Tata.

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz