Toch voortzetting zorgverzekering Zilveren Kruis

NIEUWS


BEVERWIJK – Zilveren Kruis heeft alsnog een aanbod gedaan om de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) in 2018 in gemeente Beverwijk voort te zetten.

Eerder berichte de gemeente dat Zilveren Kruis zou stoppen met de zorgverzekering voor minima in de gemeente Beverwijk. Het college heeft inmiddels besloten in te gaan op het iets versoberde aanbod van Zilveren Kruis. Dit betekent dat minima in Beverwijk in 2018 gebruik kunnen blijven maken van de zorgverzekering voor minima van het Zilveren Kruis. Het aanbod van Zilveren Kruis geldt vooralsnog alleen voor 2018.

De inwoners in gemeente Beverwijk hebben voor het jaar 2018 weer de keuze tussen zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis. Voor beide collectieve verzekeringen geldt dat gemeente Beverwijk een gemeentelijke bijdrage beschikbaar stelt, afhankelijk van het inkomen en het pakket dat men kiest. Deze bijdrage wordt met € 5,00 per maand verhoogt om daarmee de te verwachten prijsstijgingen van de premies te compenseren. De gemeente informeert alle klanten die nu een collectieve zorgverzekering bij het Zilveren Kruis hebben, over de veranderingenFacebook
Facebook
Google+
Google+
http://www.bic-news.nl/toch-voortzetting-zorgverzekering-zilveren-kruis/
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM