Topzorg predicaat voor het Rode Kruis Ziekenhuis

NIEUWS

rode_kruis_ziekenhuis

BEVERWIJK –  Rode Kruis Ziekenhuis krijgt predicaat TopZorg liesbreuk en behoudt het TopZorg predicaat voor de behandeling van staar. Het RKZ krijgt van zorgverzekeraar Menzis het predicaat TopZorg voor de behandeling van liesbreuk. Het predicaat is geldig tot en met 2014.

Meer nog dan in voorgaande edities van TopZorg, ligt de nadruk op de wensen en eisen die patiënten stellen aan de zorg die ze krijgen. Bij de toekenning van TopZorg liesbreuk is nauw samengewerkt met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). Ziekenhuizen die niet voldoende waardering van patiënten krijgen, komen niet in aanmerking voor TopZorg. Voor patiënten met een liesbreuk is het van belang dat zij snel worden geholpen. Daarom beveelt de NVvH een dagbehandeling aan, met een lage kans op complicaties, goede pijnbestrijding en misselijkheidsbestrijding.

In een TopZorg ziekenhuis kunnen patiënten snel terecht in de ‘one-stop-shop’ voor onderzoek en diagnostiek op één dag. De datum en het tijdstip van de ingreep worden direct ingepland. De operatie dient binnen vier weken na het eerste poli bezoek plaats te vinden.Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz