Training voor ondernemers

NIEUWS

Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK –  Opnieuw een gratis training over winkeldiefstal voor winkeliers en hun personeel in Beverwijk. Vanwege het enorme succes organiseert de Stichting Samen Veilig Ondernemen in samenwerking met de gemeente Beverwijk opnieuw een gratis training over winkeldiefstal voor winkeliers en hun personeel in Beverwijk. De deelnemer leert welke maatregelen er genomen kunnen worden om winkeldiefstal te voorkomen en als er toch winkeldiefstal plaatsvindt, methoden om de fysieke en psychische schade zoveel mogelijk te beperken.

De training vindt plaats op woensdag 28 augustus 2013 van 19:00 – 22:00 uur in het Stadhuis, Stationsplein 48, Beverwijk. Er zijn geen kosten aan verbonden. Ondernemers kunnen zich aanmelden via deze site onder het kopje Trainingen.

Gratis veiligheidsscan: Ondernemers die zich aanmelden voor de gratis training, kunnen als zij dat willen, een gratis veiligheidsscan van het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) krijgen. Bovendien ontvangen ze een bijdrage van maximaal 1.000 euro voor veiligheidsmaatregelen om hun zaak veiliger te maken.

Samen Veilig Ondernemen: De stichting en het gelijknamige platform wordt door het rijk gesubsidieerd. Eén van de doelstellingen van de stichting is het terugdringen en zo mogelijk voorkomen van criminaliteit tegen ondernemers. Door middel van het stimuleren van veiligheidskeurmerken en samenwerking tussen lokale partners, probeert zij veiligheid tijdens ondernemen te bevorderen.

 Bron: Gemeente Beverwijk


HTML Comment Box is loading comments…

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz