Uitbreiding digitale dienstverlening

NIEUWS
eherkenning
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – eHerkenning is een van de stappen die wordt gezet om de digitale dienstverlening van Beverwijk te verbeteren.

Het college van B&W van de gemeente Beverwijk zet in op eigentijdse, meer digitale dienstverlening voor Beverwijkers. Vanaf 1 november is de dienstverlening voor ondernemers uitgebreid met de mogelijkheid voor uitvaartverzorgers om digitaal aangifte te doen van overlijden. Het is hierdoor niet langer nodig dat uitvaartverzorgers voor elke aangifte apart naar het Stadhuis moeten komen.

De digitale aangiftemogelijkheid is mogelijk geworden dankzij eHerkenning. Via eHerkenning kunnen bedrijven zich op een uniforme, veilige en eenvoudige manier identificeren wanneer ze elektronisch zaken doen met de overheid. De gemeente is begonnen met een proef met drie ondernemers: Uitvaartverzorging Eeken, Uitvaartverzorging van Eerden en Uitvaartverzorging IJmond. Samen met hen is een werkwijze afgesproken die op basis van ervaringen wordt bijgesteld.

Wethouder Haydar Erol prijst het project: “De overheid wordt steeds digitaler. Dat wordt ook van ons verwacht. Zeker voor bedrijven is het moeilijk tijd te vinden om naar het Stadhuis te komen. Daarom is het belangrijk dat we diensten die specifiek op hen gericht zijn, ook via de website gaan aanbieden. Samen met deze ondernemers hebben we nu een goede eerste stap kunnen zetten. We zoeken met hen naar een werkwijze die het beste past in hun dagelijkse werkzaamheden”.

eHerkenning is een van de stappen die wordt gezet om de digitale dienstverlening van Beverwijk te verbeteren. Een belangrijke volgende stap wordt volgend jaar gezet. Dan komt er een hele nieuwe website waardoor inwoners en ondernemers sneller en eenvoudiger zaken kunnen doen met de gemeente.


Widget is loading comments…


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz