Veerpont vaart niet op 28 mei

NIEUWS

VELSEN – In het kortgeding dat de gemeente Velsen vanmorgen heeft aangespannen tegen de bonden heeft de rechter, een helaas voor Velsen en haar inwoners én alle inwoners van de IJmond, negatieve uitspraak gedaan.

Foto: Dirk-Jan Prins

De rechter heeft de argumenten van de gemeente niet doorslaggevend gevonden en dat betekent dat de veerpont niet vaart op 28 mei 2019

Argumenten
De werkzaamheden aan de Zeesluis zijn extra verzwarende omstandigheden. Het komt er op neer dat niemand zonder auto het kanaal kan oversteken. De veerpont in Velsen is essentieel voor het langzame verkeer – is daarom ook gratis – en Velsen kan ook geen alternatief inzetten in tegenstelling tot bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam. Deze argumenten werden gesteund door gemeente Beverwijk, IJmond Bereikbaar en de Fietsersbond.

Overleg met de bonden
Wethouder Diepstraten (mobiliteit) heeft tot op het laatste moment geprobeerd met de bonden in gesprek te blijven om te voorkomen dat partijen elkaar bij de rechter moesten treffen. De verwachting was dat wij na overleg met de vakbond tot een verlichting van de gevolgen voor Velsen konden komen. Wij hoopten op maatwerk en begrip van de bonden. Zoals ook de vakbonden maatwerk vragen bij het opstellen van een pensioenakkoord. De gemeente tekent hierbij nadrukkelijk aan het stakingsrecht als een groot goed te beschouwen. Dit recht echter hoefde het streven naar maatwerk, wat de gemeente betreft, niet in de weg te staan.

Oproep aan de inwoners van Velsen en de Ijmond
Het (gedeeltelijk) uit de vaart halen van de pont heeft grote gevolgen voor werknemers en scholieren die dagelijks het kanaal oversteken. Wethouder Diepstraten; ‘graag wil ik iedereen nog een keer oproepen om als jouw werk/beroep het toelaat zoveel mogelijk thuis te werken’.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz

1 thought on “Veerpont vaart niet op 28 mei

  1. Rijkswaterstaat kan nu goodwil kweken om op dinsdag voor de fiets en bromfiets het sluizencomplex te openen.

Comments are closed.