Veiligheid en handhaving.

NIEUWS


BEVERWIJK – Waar moet de gemeente op handhaven?

De gemeente Beverwijk stelt dit jaar een nieuw kadernota integrale veiligheid en handhaving 2019-2022 op. Dit houdt in dat de prioriteiten voor veiligheid en handhaving worden herzien. Inwoners krijgen de gelegenheid om hun mening te geven door het beantwoorden van een korte vragenlijst en stellingen.

De vragenlijst kan tot en met 31 augustus worden ingevuld. Met de antwoorden geven inwoners aan wat welke prioriteiten zij belangrijk vinden voor hun leefomgeving. Bijvoorbeeld: hoe veilig vindt u uw buurt? Vindt u het belangrijk om jeugdoverlast aan te pakken? En waarop moet de gemeente als eerste gaan handhaven in uw buurt.

Inwoners kunnen aangeven wat zij belangrijker vinden om op te handhaven. De eerste stelling die gesteld wordt is: Wat heeft prioriteit? Afvaldumpingen of fout parkeren? Of allebei? Alle reacties worden door de gemeente meegenomen bij het opstellen van het beleid.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz