Verklaring over stedenband Wronki

NIEUWS

Wronki

BEVERWIJK – Gemeentebestuur neemt stelling inzake het handelen van Stichting Stedenband Wronki.

Waarom neemt gemeentebestuur, gemeenteraad en college van B&W, stelling inzake het handelen van de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki?

Op 7 mei 2012 heeft burgemeester Han van Leeuwen zijn ambtsgenoot in Wronki schriftelijk bericht, dat de gemeenteraad in de vergadering van de commissie ABVM op 16 februari 2012 nogmaals heeft bevestigd dat er geen formele stedenband bestaat tussen Beverwijk en Wronki. Daarover bestaat geen misverstand. In de brief geeft de burgemeester aan dat hij hooguit naar Wronki kan afreizen om persoonlijk zijn steun en respect te betuigen voor de inzet van de inwoners van beide steden om het begrip voor elkaar en de wederzijdse vriendschap te vergroten.

Toen er dit jaar opnieuw een uitnodiging van de gemeente Wronki kwam aan het bestuur van Beverwijk voor het bijwonen van een bijeenkomst, was de burgemeester ook op persoonlijke titel daartoe niet in de gelegenheid.

Het gemeentebestuur is ontstemd over de berichtgeving (artikel en ingezonden brief) na afloop van de bijeenkomst in Wronki in mei. Het relaas over hoe de voorzitter van de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki is gepositioneerd als plaatsvervanger van de burgemeester van Beverwijk brengt gemeenteraad en college tot de constatering dat het de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki en het gemeentebestuur van Wronki blijkbaar nog steeds onvoldoende duidelijk is dat er officieel geen stedenband bestaat.

Gevoegd bij het gegeven dat in genoemde berichtgeving ook kwalificaties werden gebezigd over leden van ons gemeentebestuur, heeft de raad het wenselijk geacht in de raadsvergadering van 20 juni 2013 een motie aan te nemen, waarin hij uitspreekt dat “de gemeente Beverwijk geen Stedenband heeft gehad en ook niet heeft met Wronki”.
Het college zal uitvoering geven aan de motie door de inhoud over te brengen in een brief aan het gemeentebestuur van Wronki en in een gesprek met het bestuur van de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki.

Tenslotte spreekt het gemeentebestuur zijn respect en waardering uit voor de goedwillende burgers en vrijwilligers, die zich al vele jaren inzetten voor de stad Wronki.

Bron: Gemeente BeverwijkTwitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz