Verwerking ROZA-slakken op het terrein van Tata Steel

TATA STEEL

IJMUIDEN – Tot eind 2014 werden de ROZA-slakken voor verwerking bij HARSCO gekoeld op een koelspoor.

Grafietexplosie bij één van de gietkranen van Harsco           Foto: Dirk-Jan Prins

Dit koelen veroorzaakte geuroverlast. Om deze geuroverlast te verminderen heeft Harsco in 2014, na goedkeuring door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) op eigen terrein proeven gedaan met het direct vloeibaar kiepen van deze ROZA-slak.

In oktober 2015 heeft Harsco, wederom in overleg met de ODNZKG, een geuronderzoek uitgevoerd naar deze nieuwe methode van vloeibaar kiepen. Dit onderzoek wees uit dat de geuroverlast aanzienlijk was verminderd en voldoet aan het geurbeleid van de Provincie Noord Holland. Tata Steel is van mening dat de nieuwe werkwijze in overleg met de ODNZKG werd toegepast. Aldus het nieuwsbericht van Tata Steel.


Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz