Verwijdering van aanhangwagen

NIEUWS


BEVERWIJK – Verwijdering van aanhangwagen zonder kenteken – Dorpsduinen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat aan de Dorpsduinen te Wijk aan Zee, een aanhangwagen zonder kenteken op de weg is geplaatst. Dit is in strijd is met het bepaalde in artikel 5.6. van de Algemene plaatselijke verordening.

De eigenaar van de aanhangwagen kan niet worden achterhaald. Gelet op bovengenoemd artikel roepen wij de eigenaar of houder van de aanhangwagen op deze binnen zeven dagen na publicatie van deze bekendmaking te verwijderen. Indien de aanhangwagen niet binnen de door onze gestelde termijn is verwijderd zullen wij op de grond van artikel 125 Gemeentewet juncto artikel 5.21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht overgaan tot de uitoefening van bestuursdwang. Dit houdt in dat de gemeente de aanhangwagen zal verwijderen.

Ook aan de Merwedestraat, tegenover van nummer 92 en van nummer 96 te Beverwijk, staan twee aanhangwagens zonder kenteken op de weg zijn geplaatst. Dit is in strijd is met het bepaalde in artikel 5.6. van de Algemene plaatselijke verordening. De eigenaren van de aanhangwagens kan niet worden achterhaald. Gelet op bovengenoemd artikel roepen wij de eigenaren of houders van de aanhangwagens op deze binnen zeven dagen na publicatie van deze bekendmaking te verwijderen. Indien de aanhangwagens niet binnen de door onze gestelde termijn zijn verwijderd zullen wij op de grond van artikel 125 Gemeentewet juncto artikel 5.21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht overgaan tot de uitoefening van bestuursdwang. Dit houdt in dat de gemeente de aanhangwagens zal verwijderen.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz