Webcam nieuws

TATA STEEL

IJMUIDEN – Vanaf vandaag kunnen belangstellenden via de website van Tata Steel zien hoe een kolonie zeldzame oeverzwaluwen op de site van het staalbedrijf in IJmuiden druk bezig is met het graven van nestgangen.

Nesten van de oeverzwaluw bij Tata Steel                        Foto: Dirk-Jan Prins

Tata Steel heeft twee webcams geplaatst die het aan- en afvliegen van de oeverzwaluwen live in beeld brengen. Over een tijdje zullen de camera’s ook het uitvliegen van de jonge vogels vastleggen. De webcams werken op zonnepanelen. Ook konijnen en andere dieren zijn via de webcam te zien. Er zijn veel bijzondere natuurwaarden op het terrein van Tata Steel. Het staalbedrijf geeft de natuur de ruimte waar de bedrijfsactiviteiten dat toelaten. Samen met natuurbeheerder PWN werkt Tata Steel aan het vergroten van de biodiversiteit op het terrein en in de omliggende natuurgebieden.

De kolonie oeverzwaluwen heeft zich een jaar of vijf geleden gevestigd in zelf gegraven gangen in een heuvel met een steile wand. De heuvel bestaat uit zand dat is vrijgekomen bij een bouwproject en vormt inmiddels een verrijking voor de biodiversiteit. Het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft veel bijzondere biotopen, waaronder natte duinvalleien, kruidenrijke graslanden en meer dan 100 jaar oud bos.

De nachtegaal bij Tata Steel                           Foto: Dirk-Jan Prins

Bijzondere soorten die er voorkomen zijn onder meer de zandhagedis, rugstreeppad, nachtegaal, de sprinkhaanzanger, de argusvlinder en zeldzame orchideeën als hondskruid en de moeraswesporchis. Er komt zelfs een mossoort voor die nergens anders in Nederland voorkomt: het kalkpurpersteeltje.