Welke rol speelt de Dorpsraad?

NIEUWS

WIJK AAN ZEE – Volgens de Dorpsraad Wijk aan Zee zijn zij ook zeer ongerust over de ontwikkelingen bij Tata Steel en Harsco.

Ook deze wolk gaat weer in volle glorie vol met gif richting Wijk aan Zee     Foto: Dirk-Jan Prins

Wat eerder werd ontkend, heeft de Dorpsraad wel degelijk een onderzoek laten uitvoeren naar de inhoud van de luchtvervuiling in en om Wijk aan Zee. Geen ludieke actie van een enkeling. Echter werd het resultaat door de voorzitter geblokkeerd. Pas hedenavond werd de inhoud bekend, omdat alle leden van de Dorpsraad de voorzitter zijn gepasseerd. Wat de insteek is om de gegevens achter te houden is niet duidelijk. De inhoud van het onderzoek was vanaf woensdag j.l. al bekend en deze moest zo snel mogelijk in de publiciteit.

De brief met de resultaten van het onderzoek staat hieronder.


Geachte lezer,

Dit najaar is in Wijk aan Zee opvallend veel stof neergeslagen dat afkomstig is van het Tata terrein. Sinds oktober zijn er door diverse partijen vragen gesteld over de samenstelling van dat stof. De Dorpsraad heeft inzage gekregen in de analyseresultaten van een zogenaamd “veegmonster” van stof afkomstig van een drietal woningen aan de Van Ogtropweg Wijk aan Zee. Voor zover bekend is dit stof eind oktober of begin november van de woningen geveegd. Het monster is door een geaccrediteerd laboratorium onderzocht op zware metalen. De gerapporteerde gehalten aan zware metalen verontrusten de Dorpsraad. De hoogste gehalten betreffen Vanadium, Zink, Chroom en Lood. De gehalten van deze stoffen zijn onderstaand weergegeven in mg/kg droge stof.

Aangegeven is dat het monster voor 100% uit droge stof bestaat:

 1. Vanadiun-940 (mg/kg droge stof)
 2. Zink-450
 3. Chroom-310
 4. Lood-66
 5. Barium-75
 6. Koper-44
 7. Nikkel-23
 8. Kobalt-20
 9. Tin-8,3
 10. Arseen-4,5
 11. Cadmium-1,1

Ofschoon de effecten op de gezondheid van deze stoffen ons niet bekend is baren de gehalten ons grote zorgen. Het zet de door Tata gesuggereerde mededeling dat Wijk aan Zee door onschuldige grafiet-regens is getroffen in een ander daglicht.

Met vriendelijke groet,

STICHTING DORPSRAAD WIJK AAN ZEE


Het is duidelijk dat er een groot onderzoek moet komen in en om Wijk aan Zee. Zowel GGD als IRVM zijn volgens velen niet onafhankelijk. Het zou de moeite zijn om naar instanties te zoeken die werkelijk onafhankelijk zijn en de juiste informatie gaan verstrekken aan de bewoners van onze regio. Voor zover is zowel Tata als de Provincie hier niet in geslaagd. De verwachting is dan ook niet dat dit de 28e gaat gebeuren in een bijeenkomt in de Moriaan. Wanneer gaat Wijk aan Zee de echte waarheid vernemen over hun gezondheid en de velen risico’s?


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz

1 thought on “Welke rol speelt de Dorpsraad?

 1. Hee DJ hou nou eens op met je persoonlijke vete uitvechten. Je hebt al jarenlang iets tegen de voorzitter van de Dorpsraad. Ik vind het echt niet oké om je persoonlijke weerstand zo aan de grote klok te hangen.

Comments are closed.