Zilveren Kruis stopt met zorgverzekering voor minima Beverwijk

NIEUWS


BEVERWIJK – Sinds 2008 heeft de gemeente een Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) beschikbaar.

Deze CZM is de laatste jaren door de verhoogde gemeentelijk bijdrage in populariteit toegenomen. De CZM is een belangrijk instrument in het Beverwijkse minimabeleid. Naast de korting op de basisverzekering van de zorgverzekeraar en de premiebijdrage van de gemeente hebben deelnemers toegang tot een degelijke zorgverzekering met een uitgebreid vergoedingen pakket. Doordat ook het eigen risico van de basisverzekering is herverzekerd worden schulden voorkomen en is er een goede toegang tot zorgvoorzieningen. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft onlangs het contract voor de CZM in Beverwijk per 1 januari 2018 vanuit financiële overwegingen opgezegd. Voor ruim 800 inwoners in Beverwijk, waaronder ook 299 mensen met een bijstandsuitkering, heeft dit gevolgen. Zij krijgen voor 2018 een individuele polis aangeboden van Zilveren Kruis. Deze polis heeft niet de voordelen van de CZM. Als de cliënten overstappen naar zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid kunnen zij wel gebruik blijven maken van de voordelen van CZM.

Keuzemogelijkheden
Veel mensen moeten per 2018 opnieuw een keuze maken voor een andere verzekering en maken zich mogelijk zorgen over de gevolgen daarvan. Naast Zilveren Kruis heeft de gemeente ook een contract met Zorg en Zekerheid. Voor inwoners die nu verzekerd zijn bij Zilveren Kruis geldt dat zij kunnen overstappen naar Zorg en Zekerheid, een individuele polis van Zilveren Kruis of naar een andere zorgverzekeraar. Tot nu toe is de praktijk echter dat veel mensen niet durven over te stappen van zorgverzekeraar, omdat zij zich zorgen maken over het vergoeden van bepaalde kosten. Dit speelt vooral bij chronisch zieken en gehandicapten. Dat is een punt van zorg voor de gemeente. De gemeente neemt voor 2018 maatregelen. De gemeentelijke bijdrage voor de collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid wordt verhoogd, zodat er geen financieel nadeel ontstaat als mensen overstappen naar Zorg en Zekerheid. Daarnaast gaat de gemeente in samenwerking met Zorg en Zekerheid intensief communiceren over de gevolgen van de wijzigingen in het CZM-pakket van de gemeente.

Ook andere gemeenten de dupe
Het besluit van het Zilveren Kruis geldt niet alleen voor Beverwijk, maar ook voor 15 à 20 andere gemeenten waarbij het CZM contract is stopgezet of een versoberd aanbod is gedaan. In totaal gaat het om ongeveer 30.000 verzekerden. Het college van B&W van de gemeente Beverwijk gaat samen met een aantal andere gemeenten een bestuurlijk signaal afgeven aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hierin geven de gemeenten aan het besluit van Zilveren Kruis zich terug te trekken uit de Collectieve Zorgverzekering voor minima te betreuren. Het besluit van Zilveren Kruis staat op gespannen voet met het solidariteitsbeginsel van de Zorgverzekering. Het besluit van Zilveren Kruis is laat in het jaar genomen waardoor de gemeentebesturen en de klanten voor een voldongen feit zijn gezet. Goede zorg is belangrijk, maar ook duur. Daarom is het belangrijk dat ook mensen met een smallere beurs toegang houden tot een goede zorgverzekering.

Communicatie naar de klant en ketenpartners
Alle deelnemers aan de CZM van Zilveren Kruis worden door de gemeente geïnformeerd over de wijziging in de CZM zodat zij zich tijdig kunnen voorbereiden en oriënteren op een nieuwe zorgverzekering.Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://www.bic-news.nl/zilveren-kruis-stopt-met-zorgverzekering-voor-minima-beverwijk/
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM

1 thought on “Zilveren Kruis stopt met zorgverzekering voor minima Beverwijk

  1. Geen woorden voor, wat verschrikkelijk. Wat hebben wij voor een overheid die ZORGverzekeraars dit laat doen.

Comments are closed.