Aanleg Ziggo-kabels en voetpaden Wijkermeer

NIEUWS

BEVERWIJK – In maart 2019 heeft het college de Visie Bedrijventerrein Beverwijk en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma vastgesteld.

De eerste actie uit het Uitvoeringsprogramma is de aanleg van een nieuw kabelnetwerk in de Wijkermeer. Dat is hard nodig want het huidige netwerk is veel te traag voor een moderne bedrijfsuitvoering. De gemeente combineert dit werk met de langer bestaande wens om voetpaden aan te leggen in de Wijkermeer. Zo kunnen werknemers veilig van de bushalte naar de bedrijven lopen of tussen de middag een ommetje maken in de buurt. Samen met de ondernemers, eigenaar Delta Onroerend Goed en Ziggo heeft de gemeente een plan voor de aanleg van de kabels en voetpaden opgesteld, dat inmiddels wordt uitgevoerd. Aannemingsbedrijf BAM legt het kabelnetwerk aan en aannemingsbedrijf Van Dooren Infra Consult is verantwoordelijk voor het voetpad. De aanleg is half december 2019 klaar.

Voetpad in brede groenstroken

Langs de wegen blijven stroken groen van tenminste 3 meter breed. Tussen de groenstrook en de erfgrens komt een voetpad van 1.40 m breed met tegels van 40 x 60 cm. Bij inritten worden de aansluitingen zo gemaakt dat het voetpad ook gemakkelijk te gebruiken is voor mindervaliden. Als het klaar is, hebben voetgangers een eigen veilige plek in de openbare ruimte.

Er wordt niet gewerkt aan de openbare weg. De weg blijft in twee richtingen in gebruik en alle bedrijven zijn bereikbaar. Wij verwachten dat de overlast tot een minimum beperkt blijft.

Na aanleg van de kabels en de voetpaden gaat de gemeente een groenplan maken voor de Wijkermeer. Wij kijken welk groen kan blijven en welk groen toe is aan een opfrisbeurt. Wij houden in het plan zoveel mogelijk rekening met wensen van bedrijven met betrekking tot parkeerplaatsen. 

Planning

  • opruimen groenstroken en aanleg kabels: tot half november 2019.
  • aanleg voetpaden: gereed half december 2019.
  • uitvoering groenplan en parkeerplaatsen: gereed ca. juli 2020.

Dankzij subsidie van de provincie Noord-Holland samen met de beschikbare middelen van de gemeente Beverwijk, Ziggo, Delta Onroerend Goed wordt een kwalitatief hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte in de Wijkermeer gerealiseerd.

Vragen of opmerkingen? Mail met de projectleider

Voor vragen of opmerkingen kunt u per e-mail contact opnemen met projectleider Wim Hanraads: w.hanraads@beverwijk.nl


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz